Bases del concurs de relats 2018

Pot ser un relat o un conte, narració o poesia

Anima't a participar al concurs de Relats de Mans Unides per a nens i joves 2018. Els treballs hauran de basar-se en la lluita contra la fam de Mans Unides i respondre a diverses qüestions. I és que 800 milions de persones passen fam al món, sobretot a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. Imagina que ets un d'ells… Posa't en el seu lloc:

El termini de presentació dels relats es tanca el 4 de maig de 2018.

TEMA: Mans Unides, 60 anys de lluita contra la fam.

BASES:

Els treballs s'han de basar en la lluita contra la fam de Mans Unides i respondre a diverses qüestions: 850 milions de persones passen fam al món, sobretot a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. Posa't en el seu lloc, imagina que ets un d'ells ...

Inventa una història, a manera de relat, poema ... no descriptiva, en la qual ens narres:
• Com lluiten contra la fam i la pobresa dels projectes que recolza Mans Unides?
• Per què veus necessari que hi hagi Mans Unides?
• El compromís de tots i cada un de nosaltres és fonamental per compartir el que importa: què pots fer tu per ajudar?

Per conèixer millor el treball de Mans Unides, no deixis de visitar la pàgina web: manosunidas.org

Condicions de participació:

1. Cada original haurà de contenir un relat, conte, narració o poesia, amb una extensió màxima de 2 folis en caràcters clarament llegibles, preferiblement ordinador. Si estan escrits en qualsevol de les llengües cooficials de l'Estat, s'haurà d'aportar una còpia en castellà.

2. Per a poder concursar serà necessari enviar els treballs, per correu postal a Premio de Relatos para niños y jóvenes MANS UNIDES (C/ Barquillo, 38 - 3ª -28.004 Madrid)

3. A més de les dades de l'autor (nom i cognoms), el sobre ha de contenir una carta dels pares, mestres o tutors dels menors autoritzant la seva participació en el concurs i un telèfon i adreça de correu electrònic de contacte. Sense aquesta carta NO seran admesos a concurs.

4. Els treballs també poden enviar-se, identificats pel títol a premiosmanosunidas@manosunidas.org fent constar a l'assumpte: Premio de Relatos para niños y jóvenes MANPS UNIDAS. En un arxiu a part, identificat també pel títol del relat, s'enviarà una carta dels pares, mestres o tutors dels menors autoritzant la seva participació en el concurs i un telèfon i adreça de correu electrònic de contacte. Sense aquesta carta NO seran admesos a concurs.

5. S'estableixen un premi de 1.500€, que, a decisió del jurat, podrà repartir entre un màxim de tres guanyadors. El premi anirà sempre destinat al centre (educatiu, social, grup parroquial ...) al qual pertanyi l'autor, que l'utilitzarà amb fins educatius, socials i/o culturals.

6. El jurat qualificador, que estarà compost per quatre persones de Mans Unides, quatre professionals dels mitjans i un representant de l'entitat patrocinadora, emetrà la seva resolució al llarg del mes de juny de 2018. El resultat del concurs serà comunicat personalment al guanyador i es publicarà a la pàgina web de l'organització (www.manosunidas.org).

7. MANS UNIDES podrà realitzar una selecció prèvia dels treballs presentats. Els concursants, per la seva mera presentació, accepten íntegrament les bases del concurs.

8. El concurs podrà declarar-se desert i la decisió del jurat serà inapel•lable. MANS UNIDES podrà fer ús de l'obra guanyadora, i de les preseleccionades, en les seves campanyes sense fins lucratius i sense que això doni dret a cap retribució per als concursants.

9. Els autors dels relats que optin a aquest concurs (o els majors d'edat que els representin) seran responsables de l'origen de l'obra com a creació pròpia i, si aquesta està inspirada en una obra aliena o utilitzés part d'ella, gaudiran de l'autorització del creador d'aquesta última.

10. El jurat serà sobirà en la interpretació d'aquestes bases.

(*) En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Mans Unides informa que les dades personals que ens envieu seran incorporades per al seu tractament en un fitxer. Així mateix, se li informa que la recollida i tractament d'aquestes dades tenen com a finalitat el desenvolupament del concurs i el poder contactar amb vostè en el cas de ser una de les persones premiades de conformitat amb les bases del present concurs. Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel•lació mitjançant comunicació escrita a Mans Unides-Dep. de Protecció de Dades, carrer Barquillo nº 38 - 28004 Madrid o per mail protecciondedatos@manosunidas.org

Afegeix un comentari