Bases del concurs de relats 2017

Pot ser un relat o un conte, narració o poesia

Anima't a participar al concurs de Relats de Mans Unides per a nens i joves 2017. Els treballs hauran de basar-se en la lluita contra la fam de Mans Unides i respondre a diverses qüestions. I és que 800 milions de persones passen fam al món, sobretot a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. Imagina que ets un d'ells… Posa't en el seu lloc:

Inventa una història, a manera de relat, poema… no descriptiva, en la qual ens narris:

  • Com lluiten contra la fam i la pobresa els projectes que recolza Mans Unides?
  • Per què veus necessari que existeixi Mans Unides?
  • El compromís de tots i cadascun de nosaltres és fonamental: què pots fer tu per ajudar?

Condicions de participació:

1. Cada original haurà de contenir un relat, conte, narració o poesia, amb una extensió máxima de 2 folis en caràcters clarament llegibles, preferiblement ordinador. Si estan escrits en qualsevol de les llengües co-oficials de l'Estat, s'haurà d'aportar una còpia en castellà.

2. Per poder concursar serà necessari enviar els treballs, abans del dia 5 de maig de 2017 per correu certificat a:

Manos Unidas
Premio de Relatos para niños y jóvenes MANOS UNIDAS
C/Barquillo, 38 – 3º
28004 Madrid

A més de les dades de l'autor, el sobre haurà de contenir una carta dels pares, mestres o tutors dels menors autoritzant la seva participació en el concurs i un telèfon i adreça d'e-mail de contacte. Sense aquesta carta NO seran admesos a concurs.

Els treballs també poden enviar-se, identificats pel títol a premiosmanosunidas@manosunidas.org fent constar a l'assumpte: Premio de Relatos para niños y jóvenes MANOS UNIDAS. En un arxiu a part, identificat també pel títol del relat, s'enviarà una carta dels pares, mestres o tutors dels menors autoritzant la seva participació en el concurs i un telèfon i adreça d'e-mail de contacte.

(S'agrairà molt si envieu una còpia del treball per e-mail a l'adreça: elenasenor@mansunides.org)

3. S'estableix un premi d'1.500 € que, a decisió del jurat, podrà repartir-se entre un màxim de tres guanyadors. El premi anirà sempre destinat al centre (educatiu, social, grup parroquial…) al que pertanyi l'autor, que ho utilitzarà amb finalitats educatives, socials i/o culturals.

4. El jurat qualificador, que estarà compost per quatre persones de MANOS UNIDAS, quatre professionals dels mitjans i un representant de l'entitat patrocinadora, emetrà la seva fallada al llarg del mes de juny de 2017. El resultat del concurs serà comunicat personalment al guanyador i es publicarà a la pàgina web de l'organització (www.manosunidas.org).

5. MANOS UNIDAS podrà realitzar una selecció prèvia dels treballs presentats. Els concursants, per la seva mera presentació, accepten íntegrament les bases del concurs.

6. El concurs podrà declarar-se desert i el veredicte del jurat serà inapel•lable. MANOS UNIDAS podrà fer ús de l'obra guanyadora, i de les preseleccionades, en les seves campanyes sense finalitats lucratives i sense que això doni dret a retribució alguna per als concursants.

7. Els autors dels relats que optin a aquest concurs (o els majors d'edat que els representin) seran responsables de l'origen de l'obra com a creació pròpia i, si aquesta està inspirada en una obra aliena o utilitzés part d'ella, gaudiran de l'autorització del creador d'aquesta última.

8. El jurat serà sobirà en la interpretació d'aquestes bases.

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Manos Unidas informa que les dades personals que ens enviï seran incorporades per al seu tractament en un fitxer. Així mateix, se li informa que la recollida i tractament d'aquestes dades tenen com a finalitat el desenvolupament del concurs i el poder contactar amb vostè en el cas de ser una de les persones premiades de conformitat amb les bases del present concurs. Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant comunicació escrita a: Manos Unidas - Dpto. de Protección de Datos, calle Barquillo nº 38 – 28004 Madrid o per mail protecciondedatos@manosunidas.org

Afegeix un comentari