Bases del concurs de relats 2016

Tant pot ser un relat com un conte, narració o poesia

Anima't a participar al concurs de Relats de Mans Unides per a nens i joves 2016. Els treballs hauran de basar-se en la lluita contra la fam de Mans Unides i respondre a diverses qüestions. I és que 800 milions de persones passen fam al món, sobretot a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. Imagina que ets un d'ells… Posa't en el seu lloc:

Inventa una història, a manera de relat, poema… no descriptiva, en la qual ens narris:

• Què suposa que una persona no tingui accés al menjar?
• Com lluiten contra la fam i la pobresa els projectes que recolza Manos Unidas?
• Per què veus necessari que existeixi Manos Unidas?

Condicions de participació:

1. Cada original haurà de contenir un relat, conte, narració o poesia, amb una extensió máxima de 2 folis en caràcters clarament llegibles, preferiblement ordinador. Si estan escrits en qualsevol de les llengües co-oficials de l'Estat, s'haurà d'aportar una còpia en castellà.

2. Per poder concursar serà necessari enviar els treballs, abans del dia 14 de maig de 2016 per correu certificat a:

Manos Unidas
Premio de Relatos para niños y jóvenes MANOS UNIDAS
C/Barquillo, 38 – 3º
28004 Madrid

(S'agrairà molt si envieu una còpia del treball per e-mail a l'adreça: elenasenor@mansunides.org)

3. A més de les dades de l'autor, el sobre haurà de contenir una carta dels pares, mestres o tutors dels menors autoritzant la seva participació en el concurs.
Sense aquesta carta NO seran admesos a concurs.

4. S'estableixen un premi d'1.500 €, que serà patrocinat pel POPULAR. A decisió del jurat, el premi podrà repartir-se entre un màxim de tres guanyadors.

5. El premi anirà sempre destinat al centre (educatiu, social, grup parroquial…) al que pertanyi l'autor, que ho utilitzarà amb finalitats educatives, socials i/o culturals.

6. El jurat qualificador, que estarà compost per quatre persones de MANOS UNIDAS, quatre professionals dels mitjans i un representant de l'entitat patrocinadora, emetrà la seva fallada al llarg del mes de juny de 2016. El resultat del concurs serà comunicat personalment al guanyador i es publicarà a la pàgina web de l'organització (www.manosunidas.org).

7. MANOS UNIDAS podrà realitzar una selecció prèvia dels treballs presentats. Els concursants, per la seva mera presentació, accepten íntegrament les bases del concurs.

8. El concurs podrà declarar-se desert i el veredicte del jurat serà inapel•lable. MANOS UNIDAS podrà fer ús de l'obra guanyadora, i de les preseleccionades, en les seves campanyes sense finalitats lucratives i sense que això doni dret a retribució alguna per als concursants.

9. Els autors dels relats que optin a aquest concurs (o els majors d'edat que els representin) seran responsables de l'origen de l'obra com a creació pròpia i, si aquesta està inspirada en una obra aliena o utilitzés part d'ella, gaudiran de l'autorització del creador d'aquesta última.

10. El jurat serà sobirà en la interpretació d'aquestes bases.

Afegeix un comentari