Bases Concurs de cartells 2018

"Manos Unidas: 60 años de lucha contra el hambre" és el tema del concurs

Mans Unides convoca la 16 edició del Premi de Cartells per a Nens i Joves a fi de premiar el millor treball basat en el lema: ”Manos Unidas: 60 años de lucha contra el hambre”.

Mans Unides porta 59 campanyes treballant per acabar amb la fam al món per mitjà de programes i projectes de desenvolupament integral, promoguts sempre per les persones dels països més necessitats d'Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

A més de lluitar per posar fi a un problema que afecta 815 milions de persones al món, treballem perquè tots els éssers humans tinguin dret a l'educació, la sanitat, la justícia, la pau i la igualtat ...

Per conèixer millor el treball de Mans Unides pots consultar la nostra web: manosunidas.org

El termini de presentació dels cartells es tanca el 4 de maig de 2018.

Expressa amb el teu dibuix, com veus aquest treball.

Condicions de participació:

1. Els treballs han de contenir el lema ”Manos Unidas: 60 años de lucha contra el hambre” i seran presentats en format DIN A3.

2. En ser el cartell un element de difusió nacional, només s'admetran els treballs que portin el lema escrit en castellà.

3. El concurs es convoca per a nens i joves menors de 18 anys. Podran participar col•legis, instituts, parròquies, hospitals... i altres grups i associacions.

4. Els autors hauran d'adjuntar, enganxada darrere del cartell, una explicació del mateix i, en un sobre a part, les seves dades i les del centre al qual pertanyen (centre-mail, persona de contacte i telèfon). (*)

5. A més, caldrà adjuntar una carta dels pares, directors o tutors acreditant la pertinença del concursant a centres o institució. NO S'ADMETRAN TREBALLS SENSE CERTIFICAT.

6. Els treballs podran enviar especificant en l'embolcall Premi de Cartells Mans Unides per a Infants i Joves

A la seu dels Serveis Centrals (C/ Barquillo, 38 -3º; 28005 Madrid).

7. El guanyador rebrà un diploma commemoratiu i un premi de 1.500 euros, per a la seva utilització en fins solidaris i culturals. El premi, que podrà ser dividit, MAI es lliurarà directament al menor.

8. El jurat qualificador, que estarà compost per tres persones de Mans Unides, un representant de l'entitat patrocinadora i tres representants del camp de les arts i la publicitat, hi haurà d'emetre el seu veredicte -que serà inapel•lable- al llarg del mes de juny de 2018. el resultat del concurs serà comunicat personalment al centre al qual pertanyi el guanyador i publicat a la web i xarxes socials de l'organització.

9. MANS UNIDES podrà realitzar una selecció prèvia dels cartells. Els concursants, per la seva mera presentació, accepten íntegrament les bases del concurs.

10. El premi podrà ser declarat desert i la decisió del jurat serà inapel•lable. El treball guanyador i els finalistes quedaran en propietat de Mans Unides, que podrà reproduir lliurement sense que tal reproducció meriti cap dret. Sempre que sigui possible, s'ha d'esmentar el nom de l'autor. MANS UNIDES pot allargar d'un franja en què s'incloguin el logotip i altres dades de l'organització.

11. Els creadors dels cartells que es presentin al concurs hauran de ser responsables de l'origen de l'obra i, si aquesta estigués inspirada en un treball aliè, hauran de disposar de l'autorització del creador d'aquest últim.

12. Els cartells no premiats podran ser retirats pels seus autors, o per persones degudament autoritzades, en el termini de 30 dies naturals a comptar de l'endemà a la decisió del jurat. Transcorregut aquest termini, es pot disposar la destrucció dels mateixos sense dret a cap reclamació.

13. El jurat valorarà els treballs que estiguin en sintonia amb els criteris de la nostra organització i serà sobirà en la interpretació d'aquestes bases.

(*) En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Manos Unidas informa que les dades personals que ens enviï seran incorporades per al seu tractament en un fitxer. Així mateix, se li informa que la recollida i tractament d'aquestes dades tenen com a finalitat el desenvolupament del concurs i el poder contactar amb vostè en el cas de ser una de les persones premiades de conformitat amb les bases del present concurs. Pot exercitar els drets de accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant comunicació escrita a: Manos Unidas - Dpto. de Protección de Datos, calle Barquillo nº 38 – 28004 Madrid o per mail protecciondedatos@manosunidas.org

Afegeix un comentari