Bases Concurs de cartells 2017

"Mans Unides i la lluita contra la fam" és el tema del concurs

Mans Unides convoca la 15 edició del Premi de Cartells per a Nens i Joves a fi de premiar el millor treball basat en el lema de la campanya 2016: Mans Unides i la lluita contra la fam.

Mans Unides porta 58 campanyes treballant per acabar amb la fam al món per mitjà de programes i projectes de desenvolupament integral, promoguts sempre per les persones dels països més necessitats d'Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

A més de lluitar per posar fi a un problema que afecta a gairebé 800 milions de persones al món, treballem perquè tothom tingui dret a l'educació, la sanitat, la justicia, la pau i la igualtat...

Expressa amb el teu dibuix, com veus aquest treball.

Condicions de participació:

1. Els treballs hauran de contenir el lema ”Manos Unidas y la lucha contra el hambre” i seran presentats en format DIN A3.

2. En ser el cartell un element de difusió nacional, solament s'admetran els treballs que portin el lema escrit en castellà.

3. El concurs es convoca per a nens i joves menors de 18 anys. Podran participar col•legis, instituts, parròquies, hospitals… i altres grups i associacions.

4. El termini de presentació dels cartells es tanca el 5 de maig de 2017.

5. Els autors hauran d'adjuntar, pegada darrere del cartell, una explicació del mateix i, en un sobre aparti, les seves dades i els de el centre d'ensenyament (inclòs email) al que pertanyen (e-mail del centre, persona de contacte i telèfons). (*)

6. A més, haurà d'adjuntar-se una carta d'us encarregats, directors o tutors acreditant la pertinença del concursant a centres o institució. NO S'ADMETRAN TREBALLS SENSE CERTIFICAT.

7. Els treballs hauran d'enviar-se especificant en l'embolcall: Premio de Carteles Manos Unidas para Niños y Jóvenes.

A la seu dels Serveis Centrals de Manos Unidas (C/Barquillo, 38 -3º; 28005 Madrid).

 (S'agrairà molt si envieu una còpia escanejada del treball per e-mail a l'adreça: elenasenor@mansunides.org)

8. El centre guanyador rebrà una placa commemorativa i un premi d'1.500 euros, per a la seva utilització en finalitats solidàries i culturals. El premi, que podrà ser dividit, MAI es lliurarà directament al menor.

9. El jurat qualificador, que estarà compost per tres persones de MANOS UNIDAS, un representant de l'entitat patrocinadora i tres representants del camp de les arts i la publicitat, haurà d'emetre el seu veredicte -que serà inapel•lable- al llarg del mes de juny de 2017. El resultat del concurs serà comunicat personalment al centre al que pertanyi el guanyador i publicat a la web de la seu central de l'organització a Madrid (www.manosunidas.org).

10. MANOS UNIDAS podrà realitzar una selecció prèvia dels cartells. Els concursants, per la seva pròpia presentació, accepten íntegrament les bases del concurs.

11. El premi podrà ser declarat desert i el veredicte del jurat serà inapel•lable. El treball guanyador quedarà en propietat de MANOS UNIDAS, que podrà reproduir-ho lliurement sense que tal reproducció reporti dret algun. Sempre que sigui possible, s'esmentarà el nom de l'autor. MANOS UNIDAS podrà afegir una franja en la qual s'incloguin el logotip i altres dades de l'organització.

12. Els creadors dels cartells que es presentin al concurs hauran de ser responsables de l'origen de l'obra i, si aquesta estigués inspirada en un treball aliè, hauran de disposar de l'autorització del creador d'aquest últim.

12. Els cartells no premiats podran ser retirats pels seus autors, o per persones degudament autoritzades, en el termini de 30 dies naturals a comptar des del següent al veredicte del jurat. Transcorregut aquest termini, podrà disposar-se la destrucció dels mateixos sense dret a reclamació alguna.

13. El jurat valorarà els treballs que estiguin en sintonia amb els criteris de la nostra organització i serà sobirà en la interpretació d'aquestes bases.

(*) En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Manos Unidas informa que les dades personals que ens enviï seran incorporades per al seu tractament en un fitxer. Així mateix, se li informa que la recollida i tractament d'aquestes dades tenen com a finalitat el desenvolupament del concurs i el poder contactar amb vostè en el cas de ser una de les persones premiades de conformitat amb les bases del present concurs. Pot exercitar els drets de accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant comunicació escrita a: Manos Unidas - Dpto. de Protección de Datos, calle Barquillo nº 38 – 28004 Madrid o per mail protecciondedatos@manosunidas.org

Afegeix un comentari