Bases Concurs de cartells 2016

"Mans Unides i la lluita contra la fam" és el tema proposat enguany

La imatge sempre, i avui més que mai, és una manera essencial per canviar els esquemes. Per això, Mans Unides ho demostra a través del seu Premi de Cartells, on se'ls hi demana fer el cartell de campanya per a nens i creat per nens. 

Bases:

Podran participar tots els cartells basats en el lema proposat, MANOS UNIDAS i la lluita contra la fam:

Manos Unidas i la lluita contra la fam

Com li planta cara la fam Manos Unidas?

Manos Unidas porta 56 anys treballant per acabar amb la fam al món per mitjà de programes i projectes de desenvolupament integral, promoguts sempre per les persones dels països més necessitats d'Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

A més de lluitar per posar fi a un problema que afecta a 800 milions de persones al món, treballem perquè tothom tingui dret a l'educació, la sanitat, la justícia, la pau i la igualtat…

Expressa amb el teu dibuix, com veus aquest treball.

Condicions de participació:

1. Els treballs hauran de contenir el lema ”Manos Unidas y la lucha contra el hambre”, i seran presentats en format DIN A3.

2. En ser el cartell un element de difusió nacional, solament s'admetran els treballs que portin el lema escrit en castellà.

3. El concurs es convoca per a Nens i joves menors de 18 anys. Podran participar col•legis, instituts, parròquies, hospitals… i altres grups i associacions.

4. El termini de presentació dels cartells es tanca el 9 de maig de 2016.

5. Els autors hauran d'adjuntar, pegada darrere del cartell, una explicació del mateix i, en un sobre aparti, les seves dades i els de el centre d'ensenyament (inclòs email) al que pertanyen.

6. A més, haurà d'adjuntar-se una carta d'us encarregats, directors o tutors acreditant la pertinença del concursant a centres o institució. NO S'ADMETRAN TREBALLS SENSE CERTIFICAT.

7. Els treballs hauran d'enviar-se especificant en l'embolcall: Premio de Carteles Manos Unidas para Niños y Jóvenes.

A la seu dels Serveis Centrals de Manos Unidas (C/Barquillo, 38 -3º; 28005 Madrid).

 (S'agrairà molt si envieu una còpia escanejada del treball per e-mail a l'adreça: elenasenor@mansunides.org)

8. El centre guanyador rebrà una placa commemorativa i un premi d'1.500 euros, per a la seva utilització en finalitats solidàries i culturals. El premi, que podrà ser dividit, MAI es lliurarà directament al menor.

9. El jurat qualificador, que estarà compost per sis persones de MANOS UNIDAS, un representant de l'entitat patrocinadora i tres representants del camp de les arts i la publicitat, haurà d'emetre el seu veredicte -que serà inapel•lable- al llarg del mes de juny de 2016. El resultat del concurs serà comunicat personalment al centre al que pertanyi el guanyador i publicat a la web de la seu central de l'organització a Madrid (www.manosunidas.org).

10. El premi podrà ser declarat desert i el veredicte del jurat serà inapel•lable. El treball guanyador quedarà en propietat de MANOS UNIDAS, que podrà reproduir-ho lliurement sense que tal reproducció reporti dret algun. Sempre que sigui possible, s'esmentarà el nom de l'autor. MANOS UNIDAS podrà afegir una franja en la qual s'incloguin el logotip i altres dades de l'organització.

11. Els creadors dels cartells que es presentin al concurs hauran de ser responsables de l'origen de l'obra i, si aquesta estigués inspirada en un treball aliè, hauran de disposar de l'autorització del creador d'aquest últim.

12. Els cartells no premiats podran ser retirats pels seus autors, o per persones degudament autoritzades, en el termini de 30 dies naturals a explicar des del següent al veredicte del jurat. Transcorregut aquest termini, podrà disposar-se la destrucció dels mateixos sense dret a reclamació alguna.

13. MANOS UNIDAS podrà realitzar una selecció prèvia dels cartells. Els concursants, per la seva mera presentació, accepten íntegrament les bases del concurs.

14. El jurat valorarà els treballs que estiguin en sintonia amb els criteris de la nostra organització i serà sobirà en la interpretació d'aquestes bases.

Afegeix un comentari