Els diners arriben

El 2015, del total de les despeses, el 90,6% s'ha destinat als fins de Mans Unides: el 85,6% a Projectes de desenvolupament i el 5% a Sensibilització.

Un dels valors principals de Mans Unides és l'AUSTERITAT. Només el 6,8% dels ingressos s'empra en despeses d'administració i estructura (2015). Això és possible gràcies al fet que és una ONG de VOLUNTARIS, que compta amb 71 delegacions a tot Espanya, i a l'eficàcia de la seva gestió.