Recursos educatius primària: Senyals

Activitat que pretén donar consciència de la desigualtat de gènere.

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
El recurs educatiu vol reflexionar sobre les situacions de desigualtat de gènere i, a partir d’un exercici de creativitat, valorar alternatives que promoguin un canvi d’actituds amb estudiants de primària.

El recurs educatiu sobre les situacions d'injustícia vers les dones per a nois i noies de primària és de gran utilitat per evitar que es segueixin repetint aquestes situacions i per denunciar les desigualtats que veiem en el nostre dia a dia.

L' objectiu d'aquest recurs educatiu de primària és:

- Realitzar un nou codi de circulació en el qual es denuncien una sèrie de situacions de desigualtat de gènere davant la dona.

Fases de l'activitat:

1ª fase: Conèixer

2ª fase: Transformar

3ª fase: Reflexionar

 

SENYALS

Amb aquesta activitat pretenem...

 Reflexionar sobre les situacions d’injustícia que es donen moltes vegades en les relacions home – dona i, a partir d’un exercici de creativitat, valorar alternatives que promoguin un canvi d’actituds.

Ens basem en…

Un nou codi de circulació en el qual es denuncien una sèrie de situacions d’injustícia vers les dones.

Amb aquesta finalitat, utilitzem el pòster amb senyals de circulació que apareix en els materials educatius o en l’apartat “recursos” de la web:

http://www.educacion-manosunidas.org

1. Senyals de prohibició: denuncien qualsevol forma de violència vers la dona i la discriminació que moltes nenes pateixen en no poder accedir a l’educació.

2. Senyals de perill: posen l’accent en tres situacions que atempten contra els drets de la dona

 Quatre fan referència al treball que realitzen les dones, ja que aquestes sovint són discriminades, cobrant sous menors que els homes per la mateixa feina, o simplement tenint menys oportunitats d’accedir al mercat laboral, un fet que s’aguditza quan tenen infants. A més, el treball que les dones fan a casa seva sovint no té cap reconeixement.

 Falta d’accés de les dones a molts recursos econòmics (crèdits, herències, títols de propietat) i alimentaris i/o impossibilitat de controlar-los.

 Falta d’accés a una atenció sanitària adequada. Això suposa un perill per a la dona durant l’embaràs i el part.

3. Senyals de recomanació: plantegen la necessitat que treballem per una societat en què totes les injustícies que hem esmentat no es produeixin.

Durarà

L’activitat està pensada per realitzar-se en una sessió.

Necessitarem

Pòster amb senyals de circulació

Full d’activitat 1 (Annex)

Full d’activitat 2 (Annex)

Cicles 3

Consideracions per a l’educador/a Abans d’iniciar la primera fase de l’activitat, és important recordar què signifiquen cada un dels símbols dels tres grups de senyals:

Cercle significa prohibit.

Triangle significa perill.

Rectangle significa recomanació.

Per facilitar la comprensió dels senyals caldrà adaptar els textos del cartell al nivell de cada classe. Per exemple, en el senyal de perill “Menor participació en el mercat laboral” es pot utilitzar “Que ser mamà no sigui una dificultat per treballar”.

1a fase: coneixem

 Dividim els i les alumnes per grups i lliurem a cada un una còpia del Full d’activitat 1 de l’Annex.

 Demanem que pensin en equip què poden significar cada un dels senyals i que ho escriguin a sota.

 Fem una posada en comú del treball fet per cada un dels grups. Per acabar aquesta fase, plantegem una reflexió a partir de preguntes com aquestes:

 De què ens adverteixen els senyals de perill? Heu sentit parlar de situacions així? Se us acudeix algun exemple?

 Què ens diuen els senyals de prohibició?

  Heu sentit a parlar de situacions de violència contra la dona?

 Creieu que les nenes no tenen les mateixes oportunitats per anar a escola que els nens?

 Per què creieu que és important utilitzar aquests senyals? 2a fase: transformem

 Repartim a cada grup el Full d’activitat 2 de l’Annex.

 Demanem que elaborin un nou quadre de senyals que transformin en positiu allò que reflectien els senyals de prohibició i perill per a la dona, utilitzant els senyals de recomanació.

 Posem en comú el treball realitzat per tots els grups, penjant en un lloc visible de l’aula els senyals.

3a fase: per acabar, cal reflexionar Pengem en un lloc visible de la classe el pòster dels “Senyals” i establim un diàleg amb els i les alumnes a partir de preguntes com ara:

 Què ens han ensenyat els senyals?

 Éreu conscients que hi ha aquestes desigualtats entre els homes i les dones?

 És important conèixer que existeixen aquestes situacions? Per què?

Conclusió

És important que compartim allò que hem après en aquesta activitat amb el nostre entorn més proper, amics i amigues, família, companys i companyes…, per evitar que segueixin repetint-se aquestes situacions i per denunciar les desigualtats i les injustícies que vegem al nostre voltant.