Recursos educatius secundària: Totes i tots contem

Activitat per fer a classe i ensenyar la recerca de valors.

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
El recurs educatiu vol afavorir el treball en grup per els estudiants de secundària i la creació d'històries que treballen valors.

Aquest recurs educatiu per estudiants de secundària consisteix en una activitat que pretén:

- Cridar l’atenció sobre les situacions d’injustícia vers les dones que es donen en el nostre món.

Les fases d'aquest recurs educatiu per els nois i noies de secundària són:

1ª fase: Plantegem el personatge

2ª fase: Elegim les històries

SENYALS

Amb aquesta activitat pretenem

Reflexionar sobre les situacions d’injustícia que es donen moltes vegades en les relacions home – dona i, a partir d’un exercici de creativitat, valorar alternatives

que promoguin un canvi d’actituds.

Ens basem en…

Un nou codi de circulació en el qual es denuncien una sèrie de situacions d’injustícia vers les dones. Amb aquesta finalitat, utilitzem el pòster amb senyals de circulació que apareix en els materials educatius o en l’apartat “recursos” de la web:

http://www.educacion-manosunidas.org

1. Senyals de prohibició: denuncien qualsevol forma de violència vers la dona i la discriminació que moltes nenes pateixen en no poder accedir a l’educació.

2. Senyals de perill: posen l’accent en tres situacions que atempten contra els drets de la dona. Quatre fan referència al treball que realitzen les dones, ja que aquestes sovint són discriminades, o bé cobrant sous menors per fer la mateixa feina que els homes o bé simplement tenint menys oportunitats d’accedir al mercat laboral, un fet que s’aguditza quan tenen infants. A més, el treball que les dones realitzen a casa seva, sovint no té cap reconeixement.

 Falta d’accés de les dones a molts recursos econòmics (crèdits, herències, títols de propietat) i alimentaris i/o impossibilitat de controlar-los.

 Falta d’accés a una atenció sanitària adequada. Això suposa un perill per a la dona durant l’embaràs i el part.

3. Senyals de recomanació: plantegen la necessitat que treballem per una societat en què totes les injustícies que hem esmentat no es produeixin.

Durarà

L’activitat està pensada per realitzarse en una sessió.

Necessitarem

Pòster amb senyals de circulació

Full d’activitat 1 (Annex)

Full d’activitat 2 (Annex)

Consideracions per a l’educador/a

Abans d’iniciar la primera fase de l’activitat, és important recordar què signifiquen cada un dels símbols dels tres grups de senyals:

Cercle significa prohibit.

Triangle significa perill.

Rectangle significa recomanació.

1ª fase: coneixem

 Dividim els i les alumnes per grups i lliurem a cada un una còpia del Full d’activitat 1 de l’Annex.

 Demanem que pensin en equip què poden significar cada un dels senyals i que ho escriguin a sota.

 Fem una posada en comú del treball fet per cada un dels grups. Per acabar aquesta fase, plantegem una reflexió a partir de preguntes com aquestes.

 De què ens adverteixen els senyals de perill? Heu sentit parlar de situacions així? Se us acudeix algun exemple?

 Què ens diuen els senyals de prohibició?

 Heu sentit a parlar de situacions de violència contra la dona?

 Creieu que les nenes no tenen les mateixes oportunitats per anar a escola que els nens? És així en tots els països?

 Per què creieu que és important utilitzar aquests senyals?

2ª fase: transformem

 Repartim a cada grup el Full d’activitat 2 de l’Annex.

 Demanem als grups que triïn un senyal de prohibició i dos de perill. A partir d’ells han d’elaborar senyals de recomanació que transformin en positiu el que reflecteixen els senyals de prohibició i perill per a la dona.

 Posem en comú el treball realitzat per tots els grups, penjant en un lloc visible de l’aula els senyals.

3ª fase: per acabar, cal reflexionar

Pengem en un lloc visible de la classe el pòster dels “Senyals” i establim un diàleg amb els i les alumnes a partir de preguntes com ara:

 Què ens han ensenyat els senyals?

 Éreu conscients que hi ha aquestes desigualtats entre els homes i les dones?

 És important conèixer que existeixen aquestes situacions? Per què?

Conclusió

És important que compartim allò que hem après en aquesta activitat amb el nostre entorn més proper, amics i amigues, família, companys i companyes… , per evitar que segueixin repetint-se aquestes situacions i per denunciar les desigualtats i les injustícies que vegem al nostre voltant.