Recursos educatius secundària: Descobrim la persona

Activitat per treballar a classe i reflexionar sobre les estereotips

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
Aquesta activitat intenta descobrir amb els alumnes de secundària, els estereotips que, fins i tot sense que ho sapiguem, marquen la nostra vida. Vol treballar per potenciar una consciència crítica i valorar una “altra forma” de pensar i a més comprendre el significat d'igualtat de gènere.

El recurs educatiu té com a objetius: 

- Descobrir els estereotips que tenim o podem tenir sobre els papers de l'home i de la dona.

- Treballar amb alumnes de secundària i descobrir junts el significat de la igualtat de gènere.

Els estereotips són trets que s'atribueixen a un grup. Són compartits per molta gent i s'atribueixen a una persona en tant que membre d'un grup, no com a persona individual.

La nostra forma de percebre la realitat social que ens envolta és formant grups, marcant diferències i atribuint categories a cada un dels grups.

Les fases d'aquesta activitat per estudiants de secundària són:

1ª fase: Què fan en Pau i la Sara?

2ª fase: Reflexionar

DESCOBRIM LA PERSONA

Amb aquesta activitat pretenem…

Descobrir els estereotips que, fins i tot sense que ho sapiguem, marquen la nostra vida.

Treballar per potenciar una consciència crítica i valorar una “altra forma” de pensar.

Ens basem en…

Les percepcions que tenim sobre els altres són el resultat de certs processos cognitius.

Els estereotips són trets que s’atribueixen a un grup. Són compartits per molta gent i s’atribueixen a una persona en tant que membre d’un grup, no com a persona individual.

La nostra forma de percebre la realitat social que ens envolta és formant grups, marcant diferències i atribuint categories a cada un dels grups. En aquest sentit, els estereotips són bons en tant que organitzen el caos de la realitat complexa que ens envolta i dolents en tant que esbiaixen i limiten la informació que rebem de persones que pertanyen a grups diferents del nostre. Els estereotips poden ser positius, neutres o negatius.

Per exemple:

Positiu: Les dones són sensibles.

Negatiu: Les dones són tafaneres.

Neutre: Las dones andaluses són morenes.

Durarà

L’activitat està pensada per realitzarse en una sessió.

Necessitarem

Quadre 1 (Annex)

Quadre 2 (Annex)

Consideracions per a l’educador/a

Aquesta activitat pretén que descobrim els estereotips que tenim o podem tenir sobre els papers de l’home i de la dona.

S’ha de fotocopiar el Quadre 1, tantes fotocòpies com alumnes.

1ª fase: què fan en Pau i la Sara?

 Lliurem a cada nen/a una còpia del Quadre 1. Els comentem el següent:

“En el quadre teniu diverses accions. Trieu les que creieu que fa la Sara i les que creieu que fa en Pau. Poseu una X on correspongui.”Deixem un temps perquè ho facin, i a continuació passem a la reflexió.

 Diem en veu alta la puntuació de cada una de les respostes (Quadre 2 de l’Annex) a fi que cada un/a calculi el total de punts obtinguts.

Els perfils corresponents a cada una de les puntuacions (Quadre 3 de l’Annex) es comentaran al finalitzar la reflexió.

2ª fase: per acabar, cal reflexionar Establim un diàleg amb els i les alumnes a través de preguntes com aquestes:

 Us ha costat respondre a l’enquesta? Per què?

 Us sembla que podríeu haver marcat els dos, Sara i Pau, en algunes de les accions? Quines?

 Sabeu que és un estereotip?

Expliquem el concepte d’estereotip.

 Considereu que heu respost atenent a estereotips de nens i nenes? A continuació, comentem les accions del Quadre 1 que es considerin més significatives i analitzem en comú els estereotips en què poden emmarcar-se.

Llegim en veu alta els tres perfils del Quadre 3 per tal que cada un/a individualment se situï i reflexioni sobre el seu.

 Us heu sentit identificats amb el resultat?

 Per què considerem negatius els estereotips sexistes? Com ens limiten?

 Consideres que eliminar els estereotips t’ajuda a madurar com a persona? De quina manera?

 Hem après alguna cosa amb aquest qüestionari?

Conclusió

No hem d'atribuir la possibilitat de realitzar una acció a un noi o a una noia pel simple fet de ser-ho. Cal pensar en la persona independentment del seu sexe. Com hem vist en aquesta activitat, no hi ha activitats exclusivament de nois o de noies. Hem d'avançar trencant allò que els estereotips ens fan assumir per costum. Hem de desenvolupar el nostre sentit crític i personalitat per no avergonyir-nos del que pensem i no deixar-nos influir pel que pensin els altres.

DE 13 a 17 PUNTS

No creus que hi hagi diferències entre homes i dones simplement pel fet de pertànyer a un o altre sexe, i no et deixes influir per estereotips sexistes.

Ets una persona madura i amb capacitat per decidir per tu mateix/a, alhora que respectes i valores els i les altres.

Tens esperit crític i et trobes en una posició privilegiada per canviar mentalitats en el teu entorn.

DE 18 a 22 PUNTS En algunes ocasions actues seguint estereotips sexistes que s'imposen en la nostra societat.

Has de ser conscient que ser home o dona no implica que uns tinguin capacitats superiors a altres.

Els estereotips no han de limitar-te a l'hora de realitzar qualsevol tasca o d'expressar els teus sentiments.

Estàs madurant cada cop més i demostrant tenir sentit crític i personalitat a l'hora de prendre les teves decisions.

DE 23 a 26 PUNTS

A l'hora d'actuar t'orientes per estereotips sexistes existents en la nostra societat.

Consideres que les dones i els homes tenen unes capacitats i uns gustos determinats només per pertànyer a un o altre sexe, i això et pot influir a l'hora de prendre les teves pròpies decisions i de respectar les dels altres. És important desenvolupar el nostre sentit crític i la nostra personalitat per no deixar-nos influir tan fàcilment pel que pensin altres i defensar les nostres idees.