Recursos educatius secundària: Desigualtat de gènere

Activitat per fer a classe i ilustrar sobre les desigualtat de gènere.

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
El recurs educatiu pretén reflexionar sobre les situacions de desigualtat que es donen vers les dones amb els alumnes de secundària i utilitzar les noves tecnologies per fer visibles aquestes situacions.

Aquest recurs educatiu per els nois i noies de secundària pretén:

- Animar els i les alumnes a enriquir aquesta idea del "nou codi de circulació cap a la igualtat", aportant recursos (audiovisuals, musicals...).

- Desenvolupar la seva creativitat entorn d'aquest concepte (creant una animació, realitzant nous senyals, il·lustracions, còmics...).

Les fases del recurs educatiu per estudiants de secundària són:

1ª fase: Recordatori

2ª fase: Invesitgació

3ª fase: Bloggegem

 

Abans de realitzar aquesta activitat prèviament s'ha de dur a terme el recurs educatiu dels senyals.

 

BLOGGEGEM

Amb aquesta activitat pretenem…

Investigar i reflexionar sobre les situacions de desigualtat i injustícia que es donen vers les dones.

Utilitzar les noves tecnologies per fer visibles aquestes situacions.

Ens basem en…

Un nou codi de circulació en què es denuncien una sèrie de situacions d’injustícia vers les dones. Utilitzarem el pòster amb senyals de circulació que apareix en els materials educatius o en l’apartat “recursos” de la web: http://www.educacion-manosunidas.org

Durarà

L’activitat està pensada per realitzarse en una sessió.

Necessitarem

Pòster amb senyals de circulació.

Consideracions per a l’educador/a

Per poder realitzar aquesta activitat, l’educador/a haurà d’encarregar-se de crear,activar i mantenir un blog. També es necessari haver fet prèviament l’activitat “Senyals”.

1ª fase: recordem

 Pengem en un lloc visible de l’aula el pòster “Senyals” i repassem el significat de cada un dels senyals.  Demanem que cada alumne/a triï un senyal del pòster entre els de prohibició, perill o recomanació.

2ª fase: investiguem

 Demanem als alumnes que busquin una notícia relacionada amb el senyal que hagin elegit.

3ª fase: bloggegem

 L’educador/a presentarà el blog creat als alumnes.  Es divideix la classe en grups de quatre.  Es posen en comú les notícies i s’adapten al blog.  Cada grup haurà de triar un/a responsable que s’encarregarà de pujar les notícies aportades pel seu grup i els comentaris que facin a les notícies dels altres.

Conclusió

És important mantenir el blog actiu el màxim de temps possible, i per això hem de seguir aportant notícies i comentaris amb la finalitatd'aprofitar aquest espai de reflexió i denúncia. Animar els i les alumnes a enriquir aquesta idea del “nou codi de circulació cap a la igualtat”, aportant recursos (audiovisuals, musicals…), i desenvolupant la seva creativitat entorn d'aquest concepte (creant una animació, realitzant nous senyals, il·lustracions, còmics…).