Recursos educatius primària: Si manquen les lletres...

Activitat per treballar a classe i reflexionar sobre la salut.

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
Aquest recurs educatiu per nois i noies de primària vol fer veure als nens i nenes la importància que cada un té com a part d’un grup, al qual tots i totes aportem el nostre caràcter i peculiaritats.

L'activitat per estudiants de primària té com objectius:

- Treballar en grup.

- Ressaltar com la malaltia ens impideix estar amb les persones i fer coses junts.

El recurs educatiu esta format per aquestes fases:

1ª fase: Fem paraules.

2ª fase: Manquen algunes lletres.

L'activitat complementa el conte "Lletres malaltes" que el pots consultar en aquest link: http://mansunides.org/ca/recursos-educatius-primaria/educacio-valors-14

Altres activitats relacionades amb el conte "Lletres malaltes" són:

-Activitat "Quan les lletres es posen malaltes": http://mansunides.org/ca/recursos-educatius-primaria/educacio-valors-16

-Activitat "Lectura Lletres Malaltes": http://mansunides.org/ca/recursos-educatius-primaria/educacio-valors-17

SI MANQUEN LES LLETRES... 

Amb aquesta activitat pretenem

Mitjançant una dinàmica senzilla, fer veure als nens i nenes la importància que cada un té com a part d’un grup, al qual tots i totes aportem el nostre caràcter i peculiaritats.

També convé ressaltar com la malaltia ens impideix estar amb les persones i fer coses junts.

Durarà

L’activitat estàpensada perrealitzar-se en una sessió. 

Necessitarem

Cartolines A4 (2 per alumne).Pintures de colors.

Cicles: 2 – 3

1ª fase: fem paraules

 Dividim la classe en grups de cinc components.

 Donem a cada participant 2 cartolines mida A4. En una han de dibuixar una vocal (n’assignem una de diferent a cada nen/a del grup) i en l’altra una consonant que ells triaran. Hem d’evitar quees repeteixin les consonants dins d’un grup. Que escriguin grans les seves lletres i les decorin al seu gust.

 Cada participant ha d’utilitzar les seves dues lletres per al joc.

 Quan hagin acabat, els diem que cada grup ha d’apuntar en un full totes les paraules correctes que se’ls acudeixin i es puguin fer amb les lletres que aporta cada participant. Per a això tindran 10 minuts.

 Passat aquest temps, cada grup presentará a la resta de la classe les paraules que hagi apuntat, mostrant-les als companys. Elmestre o mestra apuntarà a la pisarra les paraules que surtin.

2ª fase: manquen algunes lletres

 Per a la següent fase, cada grup “perdrà” una vocal i dues consonants.

 El mestre o mestra seleccionarà a l’atzar una vocal, que els alumnes trauran de tots els grups. A més, de dins de cada grup es trauran dues consonants, seleccionades també a l’atzar.

 Amb les 7 lletres restants, cada grup haurà d’escriure en un full les paraules que pugui. Fins i tot poden utilitzar-si tenen las lletres-les que han elaborat en la fase anterior. Per a això tindran 5minuts.

 Quan s’acaba el temps, tots els grups tornen a presentar a la resta de la classe les paraules que hagin trobat.

 El mestre o mestra torna a apuntar a la pisarra les paraules que vagin sortint, al costat de les de la primera fase.

3ª fase: manquen moltes lletres!

 Per a l'última fase, i seguint el mateix sistema que en l'anterior, es treu una altra vocal a tots els grups i també una altra consonant.Deixem 5 minuts perquè tornin a formar paraules.

 Acabat el temps, el mestre o mestra torna a apuntar en una tercera columna de la pissarra les paraules resultants. Finalment, es fa recompte de totes les paraules.

4ª fase: reflexió

Establim un diàleg amb els nens i nenes de la classe a partir de preguntes com aquestes:

 Hem treballat tots en el grup?

 Ens ha resultat fàcil formar paraules amb les lletres que teníem? Per què?

 Quines diferències trobem entre les diferents fases del joc? Com ens hem sentit a l'hora de formar paraules en les diferents fases del joc?

 Quines conseqüències ha tingut la falta de lletres?

 Havíeu pensat que fossin tan importants les lletres?

 Som les persones igual d'importants per als que estan al nostrevoltant que les lletres per a les paraules?

 Si estem desenvolupant una activitat i algú està malalt, quines conseqüències té per a la resta del grup?