Recursos educatius primària: Totes i tots contem

Activitat per fer a classe i ensenyar la recerca de valors.

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
El recurs educatiu vol afavorir el treball en grup per els estudiants de primària i la creació d'històries que treballen valors.

Aquest recurs educatiu per estudiants de primària consisteix en una activitat que pretén:

- Cridar l'atenció sobre les situacions d'injustícia vers les dones que es donen en el nostre món

Les fases d'aquest recurs educatiu per nois i noies de primària són:

1ª fase: Plantegem el personatge

2ª fase: elegim les históries

TOTES I TOTS CONTEM

Amb aquesta activitat pretenem...

Afavorir el treball en grup i la creació d’històries que treballen valors.

Ens basem en…

Aquesta activitat està emmarcada en la Campanya de Mans Unides el lema dela qual és “Sense Igualtat no hi ha Justícia”, que proposa treballar el Tercer Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni: “Promoure la igualtat de gènere i l’apoderament de la dona”.

Aquest objectiu crida l’atenció sobre les situacions d’injustícia vers les dones que es donen en el nostre món.

Per saber més sobre el tema, consulteu la web:

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/gender.shtml

Durarà

L’activitat està pensada per realitzar-se en diferents sessions.

Cicles 3

 

Consideracions per a l’educador/a

Després del treball amb el text de Iara, proposem als nens i nenes que es facin“contadors/es d'històries”. El fruit del treball d'aquesta activitat podrà serpresentat al Concurs de Relats de Mans Unides, les bases del qual apareixeran enaquesta web i en la web de Mans Unides (www.manosunidas.org) a partir degener del 2013.1ª fase: plantegem el personatge

 Dividim els i les alumnes en grups de tres o quatre. Expliquem l’activitat:

Igual que Iara, la protagonista del conte, ara us convertireu en “contadors/es d'històries”. Per aconseguir-ho, cadascun dels grups heu de desenvolupar i escriure una història amb les següents característiques:

 El tema de la història ha de ser “Sense Igualtat no hi ha Justícia”, basat en el Tercer Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni: “Promoure la igualtat de gènere i l’apoderament de la dona”.

 La protagonista ha de ser, preferiblement, una noia de la vostra edat, que visqui en un país del Sud.

 La historia ha de transmetre una sèrie de valors a través dels seus protagonistes.

 Ha d’estar ambientada en un país del Sud.

 La història ha de tenir una extensió màxima de 2 fulls DIN-A4 per una cara.

 Cada grup escriurà la seva història.

2ª fase: elegim les històries

 Una cop totes les històries estiguin escrites, els diversos grups les llegiran als seus companys i companyes.

 Es trien, entre tota la classe, les tres històries que es presentaran al concurs.