Recursos educatius primària: Descobrim la persona

Activitat per treballar a classe i reflexionar sobre les estereotips

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
Aquesta activitat intenta descobrir amb els alumnes de primària, els estereotips que, fins i tot sense que ho sapiguem, marquen la nostra vida. Vol treballar per potenciar una consciència crítica i valorar una “altra forma” de pensar i a més comprendre el significat d'igualtat de gènere.

El recurs educatiu té com a objetius: 

- Descobrir els estereotips que tenim o podem tenir sobre els papers de l'home i de la dona

- Treballar amb alumnes de primària i descobrir junts el significat de la igualtat de gènere

Els estereotips són trets que s'atribueixen a un grup. Són compartits per molta gent i s'atribueixen a una persona en tant que membre d'un grup, no com a persona individual.

La nostra forma de percebre la realitat social que ens envolta és formant grups, marcant diferències i atribuint categories a cada un dels grups.

Les fases d'aquesta activitat per nois i noies de primària són:

1ª fase: Què fan en Pau i la Sara?

2ª fase: Reflexionar

 

DESCOBRIM LA PERSONA

Amb aquesta activitat pretenem… Descobrir els estereotips que, fins i tot sense que ho sapiguem, marquen la nostra vida. Treballar per potenciar una consciència crítica i valorar una “altra forma” de pensar.

Ens basem en…

Les percepcions que tenim sobre els altres són el resultat de certs processos cognitius.

Els estereotips són trets que s’atribueixen a un grup. Són compartits per molta gent i s’atribueixen a una persona en tant que membre d’un grup, no com a persona individual.

La nostra forma de percebre la realitat social que ens envolta és formant grups, marcant diferències i atribuint categories a cada un dels grups.

En aquest sentit, els estereotips són bons en tant que organitzen el caos de la realitat complexa que ens envolta i dolents en tant que esbiaixen i limiten la informació que rebem de persones que pertanyen a grups diferents del nostre. Els estereotips poden ser positius, neutres o negatius. Per exemple:

Positiu: Les dones són sensibles.

Negatiu: Les dones són tafaneres.

Neutre: Les dones andaluses són morenes.

Durarà

L’activitat està pensada per realitzar-se en una sessió.

Necessitarem

Quadre 1 (Annex)

Quadre 2 (Annex)

Cicles 1 2 3

Consideracions per a l’educador/a

Aquesta activitat pretén que descobrim els estereotips que tenim o podem tenir sobre els papers de l’home i de la dona.

S’ha de fotocopiar el Quadre 1, tantes fotocòpies com alumnes.

1ª fase: què fan en Pau i la Sara?

 Lliurem a cada nen/a una còpia del Quadre 1. Els comentem el següent:

“Coneixeu en Pau i la Sara? Són un nen i una nena com vosaltres. Els dos fan un munt de coses al llarg del dia. En el quadre teniu unes quantes accions. Trieu les que creieu que fa la Sara i les que creieu que fa en Pau. Poseu una X on correspongui.”

 Deixem un temps perquè ho facin, i a continuació passem a la reflexió.

2ª fase: per acabar, cal reflexionar

En grup-classe, establim un diàleg amb els i les alumnes a través de preguntes como aquestes:

 Us ha costat respondre a l’enquesta? Per què?

 Us sembla que podríeu haver marcat els dos, Sara i Pau, en algunes de les accions? Quines?

Es fa el recompte de cada acció demanant que aixequi la ma qui hagi posat Sara o Pau. El professor/a anota els resultats en el Quadre 2.

 Sabeu què és un estereotip? S’explica el concepte d’estereotip.

 Considereu que heu respost atenent a estereotips de nens i nenes? A continuació, comentem les accions del quadre que es considerin més significatives i analitzem en comú els estereotips en què poden emmarcar-se.

Conclusió

No hem d'atribuir la possibilitat de realitzar una acció a un nen o a una nena pel simple fet de ser-ho. Cal pensar en la persona independentment del seu gènere. Com hem vist en aquesta activitat, no hi ha activitats exclusivament de nens o de nenes. Hem d'avançar trencant el que els estereotips ens fan assumir per costum. Hem de desenvolupar el nostre sentit crític i personalitat per no avergonyir-nos del que pensem i no deixar-nos influir pel que pensin els altres.