Recursos educatius infantil: Sira i l'ocell negre

Activitat per treballar a classe i reflexionar sobre la salut

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
El recurs educatiu per nens i nenes d'infantil pretén reflexionar sobre la importància d'estar sans i de tenir accés a la sanitat i a l'educació. Aquesta activitat per estudiants d'infantil té com objectius: - Valorar el nostre accés a la sanitat. - Treballar en grup. - Descobrir els valors de l'esforç, la constància, l'esperança i la solidaritat.

El recurs educatiu està format per les fases:

Sessió primera:

1ª fase: Presentació

2ª fase: Lectura

Sessió segona:

1ª fase: Construïm un sonall

Llegeix el conte a: http://mansunides.org/ca/recursos-educatius-infantil/educacio-valors-04

Lectura de la història

SIRA I L’OCELL NEGRE

Amb aquesta activitat pretenem:

Reflexionar sobre la importància d'estar sans.

Valorar el nostre accés a una sanitat de qualitat i comparar-lo amb les mancances que pateixen molts nens i nenes del món.

Treballar els valors de l'esforç, la constància, l'esperança i la solidaritat.

Ho farem d’aquesta manera:

Mitjançant la lectura del conte, reflexionarem sobre la importància d'estar sans i detenir accés a la sanitat i a l'educació.

Durarà:

L’activitat està pensada per realitzar-se en dues sessions.

Necessitarem:

Quadern i làmines DinA3 del conte Sira i l’Ocell

Negre

Llaunes de refrescos buides

Arròs

Plantilla d’etiqueta per decorar el sonall

Cinta adhesiva

Pintures de colors

Consideracions prèvies per a l’educador/a:

En treballar el conte, tingueu present que els perills als quals s'enfronta Sira representen diversos problemes de salut presents en molts països, especialment els empobrits:

 L’Ocell Negre simbolitza les circumstàncies que fan que els nens i nenes emmalalteixin, sobretot en els primers cinc anys de vida.

 Els mosquits representen les malalties transmeses per insectes,especialment la malària/paludisme, que causa cada any la mort de800.000 infants.

 Els cucs de l'aigua representen el problema de consumir aigües en mal estat o sense garanties higièniques, que provoquen malalties gastrointestinals i la mort de 2 milions de menors de 5 anys anualment.

 Les punxes enverinades representen diversos tipus de malalties contretes a través de bacteris i virus.

Finalment, el sonall simbolitza l'atenció sanitària i l'accés a medicaments que prevenen i curen les malalties.

Sessió primera

1a fase: presentem la Sira

 Pengem les làmines del conte Sira i l’Ocell Negre a classe.

 Presentem la Sira, la protagonista del conte:

"Sira viu en un poblet d'Àfrica. La seva vida és molt diferent de la nostra. La seva casa està feta amb fang, i la teulada és de palla. La seva família s'alimenta del que cultiven al camp. Cada dia, abans d'anar a escola, Sira va fins al riu a buscar aigua, perquè a casa se vano tenen una aixeta com tenim aquí a les nostres.

Els nens i nenes del poble es mantenen sans perquè, quan neixen, els seus pares i mares els construeixen un sonall utilitzant llavors i una carbassa. El so del sonall allunya les malalties. Si tenen al seu costat el sonall no es posen malalts.

Però cada nit l’ Ocell Negre, l'enemic de la salut dels infants,sobrevola l'aldea a la recerca de sonalls. Si l'Ocell Negre roba el sonall d'alguna casa, l’infant que hi viu es posa malalt.

Quan coneguem la història de Sira ens assabentarem del que li va passar ...

2a fase: lectura

 Llegim el conte tal com apareix en el quadernet d’històries,assegurant-nos que s’entén tot.

 En finalitzar la lectura del conte, establim un diàleg amb els nens i nenes de la classe, a partir de preguntes com aquestes:

 Què és el que més us ha agradat del conte?

 Com és Sira? Què és el que més us agrada d'ella?

 La salut: recordem el que s’ha treballat en la fitxa anterior.

 Què és el més important que li ha ensenyat la mestra a la Sira?

 Creieu que si la Sira no hagués anat a l'escola hagués aconseguit arribar fins al niu de l'Ocell Negre?

 Per què rep ajuda dels arbres quan la necessita?

 Què creieu que simbolitza el sonall? I l’Ocell Negre?

Com a complement de la lectura del conte, es poden utilitzar els rodolins impresos en les làmines per reforçar-ne la comprensió.

Sessió segona

1a fase: construïm un sonall

 Recordem el que s’ha treballat en la fitxa anterior sobre com ens sentim quan estem malalts i les diferències en l'accés a la sanitat entre uns països i altres.

Per què molt nens i nenes en el món es posen malalts? Perquè:

 No s’alimenten bé.

 Beuen aigua bruta.

 No els atén un metge si estan malalts.

 No els posen vacunes que els protegeixin.

 No poden comprar medicines si les necessiten.

 No tenen cap hospital a prop de casa seva.

 Per protegir-nos de les malalties, com passa al poble on viu Sira,ens construirem cada un el nostre sonall (vegeu dibuix annex amb instruccions).

 Cada nen/a haurà de dibuixar a la plantilla d'etiqueta, que se li lliurarà i que es troba a l'annex de l'activitat, un dels tres perills als quals s'enfronta Sira (mosquits gegants, cucs blaus o punxes enverinades). Cada un triarà lliurement el que prefereixi. En acabar el dibuix han de folrar la llauna amb l'etiqueta, com s’indica en el pas 3 de les instruccions.

 Una vegada construïts els sonalls, ens asseurem en cercle i un per un anirem recordant els diferents perills i les seves con seqüències. Segons els anem enumerant, els nens que tinguin dibuixat al sonall el perill que s’indica en cada moment el faran sonar per espantar l'Ocell Negre i així mantenir-se sans.