Recursos educatius infantil: Pautes per treballar "sarau a la cuina"

Activitat per fer a classe i ilustrar sobre les desigualtat de gènere.

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
El recurs educatiu per estudiants d' infantil, a partir de la lectura del poema “Sarau a la cuina”, vol fer reflexionar sobre la igualtat entre nens i nenes, que són tots i totes igual d’importants a l’hora de realitzar qualsevol tasca.

Aquesta activitat pretén que els estudiants d' infantil  aprenguin sobre la igualtat de gènere i com objectiu té:

- Una educació no discriminatòria d’homes i dones on la corresponsabilitat serà l’instrument imprescindible per aconseguir una real igualtat d’oportunitats.

El recurs educatiu per alumnes d' infantil té les següents fases:

1ª fase: Lectura

2ª fase: Reflexionar

Pautes per treballar

SARAU A LA CUINA

Amb aquesta activitat pretenem…

A partir de la lectura del poema “Sarau a la cuina”, reflexionarem sobre laigualtat entre nens i nenes, que són tots i totes igual d’importants a l’hora derealitzar qualsevol tasca.

Ens basem en…

S’utilitza el terme sexe per fer referència a les característiques anatòmiques,fisiològiques, psicològiques, afectives… pròpies de l’home i de la dona; i usem gènere quan ens referim a actituds i capacitats que són assignades a cada sexe,que són conseqüència del paper que socialment s’ha destinat a cada un d’ells, i que han configurat estereotips culturals relacionats amb el que cada societat espera tant dels homes com de les dones.

Una educació no discriminatòria en la cor responsabilitat d’homes i dones, seràl’ instrument imprescindible per aconseguir una real igualtat d’oportunitats. Per tot això, tenim present una sèrie d’idees importants que pretenem treballar amb aquesta activitat:

 Els nois no són superiors a les noies.

 Ningú no pot sentir-se superior a ningú.

 Totes i tots podem ser substituïts si és necessari.

 Creure’s superior als/les altres pot comportar conductes i actituds negatives vers ells.

 És important treballar en equip per aconseguir fer millor certes coses.

Durarà

L’activitat està pensada per

realitzar-se en una sessió.

Necessitarem

Làmines DinA3 del poema “Sarau a la

cuina”.

Consideracions per a l’educador/a

Per fer aquesta activitat és recomanable haver realitzat abans l’Activitat 1: “Algú és més important?”

Pot ser útil llegir abans el conte en la versió en prosa que es troba en el quadern de lectures.

En aquesta història, es parteix del plantejament de considerar “nois” els utensilis de cuina que porten article masculí, i “noies” els que el porten femení. Per deixar clar aquest concepte es realitzarà un senzill joc previ a la lectura.

1ª fase: nois o noies?

 Col·loquem en un lloc ben visible les làmines del poema, ja que els seus dibuixos ens serviran de suport.

 Comentem als nens i nenes que escoltarem un poema que ens explica quelcom que va succeir en una cuina a l’hora de dinar. Els protagonistes són els utensilis de la taula, alguns dels quals són “nois” i altres són “noies”. Per saber qui és qui farem un joc:

 Utilitzem la següent llista, explicant abans que els utensilis de cuina que porten davant el són “nois” i els que porten davant la són “noies”.

Nois  Noies

la forquilla - la cullera

el plat - la copa

el got - la gerra

el ganivet - el tovalló

el saler - la navalla

el cullerot - la broqueta

les tovalles - l’escudella

 Repassem unes quantes vegades aquesta llista explicant que:

 Cada cop que diguem en veu alta el nom d'un utensili “noi”,tots els nens de la classe hauran d'aixecar-se.

 Cada cop que diguem en veu alta el nom d’un utensili“noia”, totes las nenes de la classe hauran d’aixecar-se.

 Podem basar-nos també en les il·lustracions del conte, anomenant cada utensili en veu alta mentre les assenyalem.

 Repetim això tantes vegades com calgui fins que els quedi clar.

2ª fase: lectura rimada

 A continuació, llegim el text fins a assegurar-nos que el missatge de la història s'ha comprès.

Per acabar, cal reflexionar

Asseguts en assemblea, establim un diàleg amb els nens i nenes a través de preguntes com aquestes:

 Què és el que més us ha agradat del poema? Per què?

 Per què els coberts “nois” decideixen anar-se’n de la taula?Creieu que són més importants que les “noies”?

 Aconsegueixen les “noies” tirar endavant el menjar? Com ho fan?

 Eren els “nois”, doncs, tan importants?

 Preguntem als nens i nenes què vam aprendre en l'activitat anterior(“Algú és més important?”). Recordem la conclusió a què vam arribar:ningú és més important.

 Totes i tots hi ha coses que fem bé, com ara córrer molt de pressa,dibuixar, ballar… Però, per fer una cosa millor que un altre, puc sentir me superior a ell o ella en totes les coses que faci?

Conclusió

Encara que els nens i les nenes som diferents, no ens podem sentir superiors als altres. Uns i altres podem ser molt bons fent alguna cosa, però això no vol dir que siguem superiors en tot. Cal aprendre a valorar el que els altres fan bé, no només el que fem bé nosaltres. La millor manera d'aconseguir fer-ho bé és amb la col·laboració i implicació de tots i totes.