Recursos educatius infantil: Pautes per treballar

Activitat per fer a classe i ilustrar sobre les desigualtat de gènere.

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
El recurs educatiu per estudiants d' infantil a partir de la història “Súper Pepo, què vols ser de gran?”, vol aprofundir en la idea que les nenes poden fer les mateixes coses que els nens. Reflexionar sobre la igualtat de gènere.

Aquest recurs educatiu per alumnes d'infantil tracta de cridar l’atenció sobre:

- La divisió de determinades activitats entre “pròpies d’homes - pròpies de dones”. 

- Recordar l’existència, al llarg de totes les èpoques, de dones que es van negar a acceptar el paper de subordinació a l’home que la societat els havia atorgat.

L'activitat té 4 fases:

1ª fase: Platejaments previs

2ª fase: Lectura del conte

3ª fase: Reflexionar

4ª fase: Investigar

 

Pautes per treballar

SÚPER PEPO, QUÈ VOLS SER DE GRAN?

Amb aquesta activitat pretenem…

A partir de la història “Súper Pepo, què vols ser de gran?”, aprofundir en la idea que les nenes poden fer les mateixes coses que els nens, i que tots tenen la capacitat i l’oportunitat de somiar ser allò que vulguin i a conseguir-ho.

Ens basem en…

En aquesta activitat es treballa el text de Súper Pepo, que té diversos continguts importants:

El text parteix de la pregunta “què vols ser de gran?”, que es fa amb freqüència als nens i nenes en diversos moments de la seva vida. És veritat que en algun cas especial la pregunta té caràcter orientador i forma part d'un procés d'informació perquè els nens i nenes triïn amb més coneixement, i per tant amb major llibertat; però en altres ocasions és una pregunta si més no precipitada, ja que amb ella es pretén que els nens i les nenes responguin ales expectatives dels adults i, d'alguna manera, compleixin amb el paper que,d’entrada, els ha assignat la societat. També es tracta de cridar l’atenció sobre la divisió de determinades activitats entre “pròpies d’homes - pròpies de dones”

En tercer lloc, es recorda l’existència, al llarg de totes les èpoques, de dones que es van negar a acceptar el paper de subordinació a l’home que la societat els havia atorgat.

Un quart punt, relacionat directament amb aquest tema, és el de la consecució dels propis somnis i la importància que hi té no solament el nostre esforç i treball, sinó també la confiança que tenim en nosaltres mateixos/es.

Durarà

L’activitat està pensada per

realitzar-se en una sessió.

Necessitarem

Làmines DinA3 de la història “Súper Pepo,què vols ser de gran?”

1ª fase: lectura del conte

 Col·loquem les làmines del conte en un lloc ben visible de l’aula.

 Les llegim a poc a poc i en veu alta. Depenent del nivell de la classe, espot llegir el text diverses vegades, a fi que quedi perfectament clar.

2ª fase: per acabar, cal reflexionar

Establim un diàleg amb els nens i nenes de la classe a través de preguntes com les següents, per tal de recordar els aspectes més importants de la història:

 Us ha agradat la història? Per què?

 Hi ha alguna cosa que no haguem entès?

 Recordem el que es va treballar en l'activitat prèvia, “A què

juguem?” i l'important que és poder triar el que ens agrada fer?

 Heu vist que Ignasi i Dídac es van riure de la Irene per què deia que de gran volia ser futbolista?

 Què us sembla? Com creieu que es va sentir la Irene?

 Us ha passat a vosaltres alguna cosa semblant? Com us heu sentit?

 Creieu que una nena no pot ser futbolista? Per què?

 Creieu que hi ha jocs que són només per a nens i jocs que són només per a nenes? Per què? Al final de la història, Pepo diuen el seu treball que l'important és esforçar-nos per complir els nostres somnis, com fa la Irene volent ser futbolista.

 Ens demostra amb això la Irene que és una autèntica superheroïna?

 Què ens diu Pepo que fan els autèntics superherois?

Conclusió

No hi ha unes activitats, jocs o professions de nois i unes altres de noies. Recordem la importància de l'esforç, de tractar d'assolir el que volem i que, encara que no aconseguim les coses a la primera, cal no desanimar-se, cal confiar en un/a mateix/a i en les nostres possibilitats per arribar a fer realitat els nostres somnis.