Recursos educatius infantil: A què juguem?

Activitat per treballar a classe i reflexionar sobre les estereotips

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
El recurs educatiu intenta descobrir amb els alumnes d'infantil, els estereotips que, fins i tot sense que ho sapiguem, marquen la nostra vida. Comprendre el significat d'igualtat de gènere.

A QUÈ JUGUEM

 

Amb aquesta activitat pretenem

A partir dels gustos i aficions dels nens i nenes de la classe, treballarem la importància

de la igualtat d’oportunitats entre els nens i les nenes, a més de fixar, en certa

mesura, el concepte d’estereotip.

Ens basem en…

Les percepcions que tenim sobre els altres són el resultat de certs processos cognitius.

Els estereotips són trets que s’atribueixen a un grup. Són compartits per molta gent i

s’atribueixen a una persona en tant que membre d’un grup, no com a persona

individual.

La nostra forma de percebre la realitat social que ens envolta és formant grups,

marcant diferències i atribuint categories a cada un dels grups.

En aquest sentit, els estereotips són bons en tant que organitzen el caos de la realitat

complexa que ens envolta i dolents en tant que esbiaixen i limiten la informació que

rebem de persones que pertanyen a grups diferents del nostre.

Els estereotips poden ser positius, neutres o negatius. Per exemple:

Positiu: Les dones són sensibles.

Negatiu: Les dones són tafaneres.

Neutre: Las dones andaluses són morenes.

Amb aquesta activitat reflexionarem sobre la necessitat que les nenes i els nens

manifestin allò que els agrada i allò que no els agrada, mostrant-se segurs i no

sotmetent-se a pressions marcades per estereotips sexistes.

 

Durarà                                                   Necessitarem

L’activitat està pensada per                  Full d’activitat (Annex)

realitzar-se en una sessió.                    Pintures de colors

 

Consideracions per a l’educador/a

Aquesta és una activitat pensada per realitzar-se abans de la lectura del conte “Súper

Pepo, què vols ser de gran?”, amb la finalitat d’introduir-ne el contingut principal i

facilitar-ne la comprensió i treball.

Al final de la primera fase, quan hàgim recollit els dibuixos, cal ser conscients dels

elements sexistes que puguem observar per tal d’utilitzar-los en la reflexió.

Cada una de les il·lustracions de l’Annex correspon a un joc o esport. La següent llista

us ajudarà repassar-los en la primera fase de l’activitat:

 

Pilota de futbol - Jugar a futbol

Corda - Saltar a corda

Nina - Jugar a nines

Estris de cuina - Jugar a cuinetes

Peces - Jugar a fer construccions

Patins - Patinar

Cotxes - Jugar amb cotxets

Sabatilles de ballet - Ballet/Dansa/Ball

Pilota de bàsquet - Jugar a bàsquet

Raquetes - Jugar a tennis

Casa - Jugar a casetes

Sabatille - Córrer

 

En aquest moment introduirem el personatge de la Irene i els en

parlarem: “Sabeu el que li va passar a la nostra amiga Irene? Que

volia ser futbolista, i per això alguns nens de la seva classe se’n

reien, perquè deien que el futbol era només per als nois”.

-Com creieu que es va sentir la Irene quan els seus

companys es van riure d’ella?

- Creieu que hi ha jocs de nens i jocs de nenes?

Conclusió

Tenim dret a triar el que ens agrada. No existeixen jocs de nens i

jocs de nenes; podem i hem de jugar totes i tots junts. Els nens i

les nenes poden fer les mateixes coses; hem de triar què fer

guiant-nos pel que ens agrada, no per si som nens o nenesEl recurs educatiu té com objectius: 

- Descobrir els estereotips que tenim o podem tenir sobre els papers de l'home i de la dona.

- Treballar amb alumnes d' infantil i descobrir junts el significat de la igualtat de gènere.

Els estereotips són trets que s'atribueixen a un grup. Són compartits per molta gent i s'atribueixen a una persona en tant que membre d'un grup, no com a persona individual.

La nostra forma de percebre la realitat social que ens envolta és formant grups, marcant diferències i atribuint categories a cada un dels grups.

Les fases d'aquesta activitat per nois i noies d'infantil són:

1ª fase: M'agrada...

2ª fase: Reflexionar