Recursos educatius infantil: Cinc conillets (II)

L'activitat vol reflexionar sobre la importància d'estar sans.

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
El recurs educatiu per nens i nenes d'infantil vol reflexionar sobre les múltiples amenaces per a la salut que ens envolten.

L'activitat pretén que els alumnes d'infantil aconsegueixin els objectius de:

- Valorar el nostre accés a una sanitat de qualitat.

- Ser conscients de les múltiples amenaces per a la salut que ens envolten.

- Treballar en grup.

El recurs educatiu té les següents fases:

1ª fase: Lectura del conte.

2ª fase: Dibuixar.