Recursos educatius infantil: Caçamosquits

L'activitat vol conèixer els riscos en matèria de salut

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
El recurs pretén amb els nens i nenes d'infantil aprendre a valorar allò que tenim i treballar els valors de la cooperació i el compromís.

Aquest recurs educatiu té com objectius:

- Valorar el que tenim.

- Treballar en grup.

- Descobrir els perills que afecten a la salut de molts infants.

L'activitat per estudiants d'infantil té les fases:

1ª fase: Introducció a l'activitat.

2ª fase: Fabricant els mosquits

Sessió segona:

1ª fase: Ajudar altres nens.

2ª fase: Reflexió.