Recursos educatius primària: Pautes per treballar "la narradora d'històries"

Activitat per fer a classe i ilustrar sobre les desigualtat de gènere.

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
El recurs per els nois i noies de primària a partir de la lectura de “La narradora d’històries” vol treballar la superació de certes tradicions i la importància de l’esforç i la determinació per aconseguir les coses importants. Desigualtat de gènere.

En aquesta activitat es treballa el text “La narradora d’històries”, ambientat en l’Amazònia veneçolana, els seus objectius són:

- Entendre la superació de les dones i el significat.

- Treballar en grup.

El recurs educatiu per alumnes de primària té les següents fases:

1ª fase: Lectura

2ª fase: Reflexionar

3ª fase: Com ens diem?

Pautes per treballar LA NARRADORA D’HISTÒRIES

Amb aquesta activitat pretenem…

A partir de la lectura de “La narradora d’històries” treballarem la superació decertes tradicions i la importància de l’esforç i la determinació per aconseguir lescoses importants.

Ens basem en…

En aquesta activitat es treballa el text “La narradora d’històries”, ambientat enl’Amazònia veneçolana. Tot i que és una ficció, incorpora una sèrie d’elementssimbòlics de la mitologia i cultura dels pobles indígenes d’aquella zona.

Els esperits de la natura són quelcom comú en aquestes mitologies. Aquestsesperits tenen unes característiques que les persones adquireixen en identificarseamb l’animal que les posseeix. En el cas de la comunitat de Iara, l’esperit mésvalorat és el de l’àguila.

Per a nosaltres, el que és important és ressaltar que a les dones se’ls adjudiquenels esperits de la terra, que si bé són generadors de vida i aliment, tenen uncaràcter més limitat, ja que estan lligats a la terra i al poblat, mentre que elsesperits dels animals, adjudicats als homes, donen a aquests mobilitat illibertat.

En relació amb el tema del Tercer Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni, estreballen diversos punts importants:

El terme sexe per fer referència a les característiques anatòmiques, fisiològiques,psicològiques, afectives… pròpies de l'home i de la dona i l’ús del terme gènerequan ens referim a actituds i capacitats que són assignades a cada sexe, que sónconseqüència del paper que socialment s'ha destinat a cadascun d'ells, i hanarribat a constituir estereotips culturals respecte al que cada societat espera tantdels homes com de les dones. Això és molt evident en aquesta història, en laqual es planteja clarament la divisió de determinades activitats entre“pròpies d'homes-pròpies de dones” A més, es veu l'existència, en totes lesèpoques i cultures, de dones que s’han negat a acceptar el paper desubordinació a l’home que la societat els havia atorgat. Un quart punt,relacionat directament amb aquest tema, és el de la consecució dels propissomnis i la importància que té en això no solament el nostre esforç i treball, sinótambé la confiança que tenim en nosaltres mateixos/es.

Durarà

L’activitat està

pensada per

realitzar-se en una

sessió

Necessitarem

Conte “La narradora d’històries”.

Làmines del conte en A3 para penjar a

l’aula.

Cicles 2/3

Consideracions per a l’educador/a

Malgrat que la història de Iara està inspirada en un ambient real, incorporauna sèrie de noms que no ho són, com matúes o sukanne. El nom de Iarasignifica “ocell que trenca la nit”. En aquest cas, la simbologia del nom esreforça amb les conseqüències que té l'actuació de Iara per a les dones dela seva comunitat. Simbolitza l'arribada de la “llum” que posa final a la“llarga nit” que les mantenia adormides sense reclamar tot un seguit dedrets.

1ª fase: lectura

 Col·loquem en un lloc ben visible de l’aula les làmines del conte.

 A continuació llegim la història en veu alta. Depenent del nivell dela classe, es pot llegir diverses vegades el text, a fi que quediperfectament clar.

2ª fase: cal reflexionar

Establim un diàleg amb els i les alumnes a través de preguntes comaquestes:

 Us ha agradat la història? Per què?

En la història es parla dels esperits dels animals i de la terra. Aquestsesperits són importants perquè tenen unes qualitats que s’atribuïen ales persones que els posseïen.

Per exemple, en el text apareix l'esperit de l'àguila;

 Quines qualitats té el seu esperit? Quines qualitats creieu quetindria el del guepard, per exemple?

 Quins esperits se'ls atribueixen a les dones?

 Què són els matues? Quin paper tenen en la comunitat? Per quèsón importants?

 Us sembla just que la Iara no pogués participar en la nit delsmatues? Per què?

 Coneixeu situacions en les quals no es deixi participar les donesnomés per ser-ho? Quines?

La protagonista de la història, Iara, té una sèrie de qualitats que lipermeten assolir el seu somni. Entre les següents que posseeix,escull les tres que més et cridin l'atenció i digues per què:

 Esforçada

 Lluitadora

 Treballadora

 Creativa

 Decidida

 Constant

 Amb personalitat

 Valenta

 Què aconsegueix Iara que canviï en la seva comunitat?

3ª fase: com ens diem?

 Què significa el nom Iara?

 El seu nom està relacionat amb el que ella aconsegueix fer?Els nostres noms també tenen el seu significat i també podemrelacionar-los amb la consecució dels nostres objectius. Demanem alsi les alumnes que facin el següent:

 Heu de cercar el significat dels vostres noms. En un full, poseu elvostre nom en la part superior i el seu significat a continuació. Iaraes va esforçar molt per aconseguir el que volia. Trieu alguna cosaconcreta que us estigueu esforçant per aconseguir i l’escriviu amblletres grans a sota.

 Pengem els fulls a l'aula per tenir presents aquests objectius. Seràquelcom que ens ajudarà a aconseguir-los.

Conclusió

En aquesta història hem après que hem de perseguir els nostressomnis, encara que els altres no els entenguin o ens costi moltd’esforç. Al final aquest esforç ens fa créixer com a persones.És injust dir que hi ha activitats, jocs o professions de nois i altres denoies. Tots i totes hem de tenir les mateixes oportunitats de créixer,de treballar i d'aconseguir el que volem.