Recurs educatiu primària: Ens alimentem... i compartim?

L'activitat vol fomentar el saber compartir.

Objectius d'aquest recurs didàctic infantil: 
El recurs educatiu per estudiants de primària pretén descobrir la importància de compartir.

Aquesta activitat de reflexió a classe pretén conseguir els objectius de:

- Apendre a compartir

- Treball en equip

- Consciència de la desigualtat d'aliments

- Importància d'una alimentació equilibrada

El recurs educatiu per a nens i nenes de primària té les fases:

1ª fase: Fer grups

2ª fase: Treball en grup

3ª fase: Nova fitxa

4ª fase: Reflexió