Com treballem

Mans Unides finança projectes de desenvolupament agrícoles, sanitaris, educatius, de promoció social i de promoció de la dona amb l'objectiu d'ajudar al desenvolupament integral de les persones dels països empobrits.

Cooperació Internacional pensada des dels països del Sud

Una de les particularitats de la nostra ONG és la seva forma de treballar amb les contraparts del Sud. Els projectes que Mans Unides finança neixen de les necessitats que senten les comunitats locals.
La iniciativa i el protagonisme sempre és de les contraparts, els missioners o les ONG locals. Són aquells que millor coneixen les necessitats de les seves comunitats.

Com neix un projecte de cooperació internacional amb Mans Unides

De forma permanent, l'àrea de projectes de Mans Unides estudia la realitat dels diferents països del Sud on col·laborarem. L'àrea de Projectes de la nostra ONG estudia de forma col·lectiva totes les propostes a partir de criteris de valoració de projectes objectius. En la seva aprovació no es fa cap distinció per raça, religió o país.

En tot moment es manté un diàleg molt fluït amb la contrapart. Mans Unides intenta no ser únicament una font de finançament, sinó que realitza un seguiment de tota l'evolució del projecte. Aquesta és la millor garantia de que els fons que es reben de la societat espanyola, es destinen al seu objectiu concret.

Els fons arriben directament a la seva destinació sense passar per intermediaris. Es realitzen uns 50 viatges anuals per veure el treball sobre el terreny.

Ajuda humanitària

A més, Mans Unides també atén poblacions en situació d'emergència, catàstrofes o en d'altres circumstancies excepcionals, i envia ajuda humanitària, quan així es requereix.

 

870 Projectes finançats al 2012

Mans Unides envia diners a Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina perquè els grups locals puguin portar a terme els seus propis projectes de desenvolupament -durant el 2012, 870 projectes-.
El treball sobre el terreny i el contacte directe i diari amb la població per part d'aquests grups locals garanteix que els projectes que Mans Unides finança siguin realment útils i beneficiosos per a la població.

 

Per saber més sobre el nostre treball

Projectes en curs de Mans Unides

Delegacions de Mans Unides a Catalunya i Balears

Qui som

Auditoria 2012