Conferències climàtiques 2000-2005

Conferències climàtiques internacionals sobre el medi ambient

Cimeres Climàtiques internacionals amb finalitat de buscar solucions i dur-les a terme en base a un compromís social

Cimera de la Haia
Conferència canvi climàtic La Haia, Holanda: novembre 2000

Al novembre 2000, a La Haia (Països Baixos), va tenir lloc la IV Conferència de les parts del Conveni marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic, amb la participació de 184 països. Europa i els EUA van trencar el seu diàleg, en subratllar les seves discrepàncies sobre com determinar els mètodes de reducció de l'emissió de gasos contaminants. Els embornals, terme assignat a la capacitat d'absorció de CO2 per la vegetació, i la forma de comptabilitzar aquesta absorció enfront de les emissions va ser el principal escull que van trobar les negociacions.

Cimera de Bonn
Conferència canvi climàtic Bonn, Alemanya: juliol 2001

La IV Conferència de les parts de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (II part), celebrada al juliol 2001, a Bonn (Alemanya), va finalitzar sense establir les sancions i determinar l'òrgan encarregat de l'aplicació de les decisions i establir les excepcions a aquesta. A més, la UE reitera la convicció que ha de tenir un paper protagonista en el moviment internacional de lluita contra el canvi climàtic. En aquest esdeveniment van ser expressades les reserves de les empreses nord-americanes, que temen veure perjudicades per la tecnologia pròpia i l'eficàcia energètica, si el seu país no aplica el protocol de Kyoto, i va proposar que es doni suport a la resposta de la societat civil nord-americana, celebrant a els EUA la conferència de les parts contractants prevista per a 2003.

Cimera del Marroc
Reunió a Marràqueix, Marroc: novembre 2001

La reunió a Marràqueix (Marroc), al novembre de 2001, on van participar 167 països, va aconseguir un acord al voltant d'un text jurídicament vinculant que traduïa l'acord polític assolit a Bonn. Es van obtenir avenços importants, gràcies al suport finalment obtingut de Rússia i Japó, dos socis fonamentals perquè el protocol pogués ser ratificat per un nombre suficient de països, és a dir 55 països que totalitzen almenys un 55% de les emissions totals de gasos. El compromís obtingut permetrà obligar 38 països industrialitzats a reduir en un 5,2% les seves emissions totals de gasos d'efecte hivernacle entre 2008 i 2012, amb relació al nivell assolit el 1990.

Cimera de Johannesburg
Sud-àfrica: 26 agost al 4 setembre 2002

La Cimera Mundial sobre Desenvolupament Sostenible, també anomenada Riu 10, es va realitzar a Johannesburg, Sud-àfrica del 26 d'agost al 4 de setembre de 2002. La Iniciativa Riu 10, té com a objectiu, superar els obstacles en l'execució de l'Agenda 21 aprovat el 1992, especialment les incerteses financeres, promoure la participació del sector privat i de la societat civil i impulsar models de desenvolupament sostenible.

Cimera de Buenos Aires
6 al 17 desembre 2004

Representants de 189 països es van reunir a la ciutat de Buenos Aires, Argentina, a la Cimera Mundial del Clima, que per primera vegada se celebra amb el Protocol de Kyoto a punt per entrar en vigor el 16 de febrer de 2005. En aquesta ocasió, es va posar l'accent en la necessitat de posar en marxa les mesures d'adaptació, amb agendes específiques per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. El debat va abordar el problema sobre l'escalfament global des d'un nou horitzó, el d'anar més enllà de les primeres obligacions de Kyoto. En aquest context, hi va haver postures trobades. D'una banda la del govern dels EUA, membre signant de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic, però que refusa a signar el Protocol de Kyoto, i és responsable del 25% de les emissions globals. L'Administració Bush va posar en marxa un programa propi alternatiu per incentivar la contenció d'emissions amb el qual pretenen reduir un 18% de les emissions registrades a partir del 2000 a 2012.

Cimera de Mont-real
Novembre 28 a desembre 9, 2005

A la 11a Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic celebrada a Mont-real van acudir uns 10.000 participants, entre ells, els representants de 156 països que han ratificat el Protocol de Kyoto, els d'altres 34 nacions que sense fer-ho sí que formen part de la Convenció del Canvi Climàtic, Organitzacions No Governamentals, sindicats, consumidors i periodistes. L'objectiu principal va ser aclarir els compromisos per al període posterior a 2012. La UE va liderar el grup que advocava per una reducció del 20% per al període 2012-2018. Es va buscar implicar també economies en vies de desenvolupament, com la Xina, Índia, Brasil, Mèxic o Sud-àfrica, alhora que s'intenten agilitzar els Mecanismes de Desenvolupament Net, instal·lant tecnologies netes en països més desfavorits obtenint així crèdits davant la certesa d'alguns països europeus de la seva dificultat per complir amb la seva quota d'emissió. Altres decisions adoptades en la cimera van ser la comptabilitat d'emissions que cada país ha de portar o la manera de mesurar l'efecte d'absorció dels gasos dels boscos i la vegetació.

En què consisteix el Canvi Climàtic?

El Canvi Climàtic i la creixent "crisi ecològica", juntament amb la pobresa i la desigualtat, són els principals reptes de la nostra era a... Llegir més

El Canvi climàtic com la modificació del clima

Definim Canvi Climàtic com la modificació del clima que ha tingut lloc respecte del seu historial a escala regional i global. En general,... Llegir més

L'Escalfament Global s'incrementa per l'activitat humana

El clima no és una cosa estàtica, de fet, de manera natural ha anat variant al llarg del temps. Aquests canvis es relacionen amb els gasos... Llegir més

Les conseqüències de l'escalfament global són ja inevitables

Les conseqüències de l'Escalfament Global Alguns gasos de l'atmosfera actuen com el vidre d'un hivernacle, ja que retenen la calor i... Llegir més

Les evidències del dany ambiental són mesurables científicament

Les evidències del dany ambiental i del Canvi Climàtic són mesurables científicament en totes les parts del planeta. Afecten tant a les... Llegir més

Quines són les causes naturals de l'Escalfament Global?

Les causes naturals de l'Escalfament Global tenen relació amb l'energia rebuda per la Terra des del Sol, que ha d'estar  en balanç amb... Llegir més

L'acció humana com a principal causa del Canvi Climàtic

Les causes del Canvi Climàtic tenen a veure principalment amb l'acció humana. Això implica la utilització desmesurada pels combustibles... Llegir més

Els efectes del Canvi Climàtic són ja catastròfics

Un dels temes més controvertits en l'actualitat és el Canvi Climàtic i els efectes que té sobre el planeta. És un tema de debat, on els... Llegir més

La seguretat alimentària en perill pel Canvi Climàtic

L'agricultura, la seguretat alimentària i el Canvi Climàtic estan íntimament relacionats. Tractar d'eradicar la fam al món al mateix temps... Llegir més

El Canvi Climàtic incideix en la salut humana

El Canvi Cimàtic també incideix en la salut de les persones. Les condicions climàtiques tenen gran influència en les malalties transmeses... Llegir més

Refugiats climàtics com a conseqüència del Canvi Climàtic

El Canvi Climàtic multiplica les amenaces existents i empitjorarà la situació en aquelles parts del món on ja pateixen alts nivells de... Llegir més

Efectes del Canvi Climàtic en els pobles indígenes

És evident l'impacte mediambiental que està provocant el Canvi Climàtic, però són els pobles indígenes els que pateixen les pitjors... Llegir més

El Canvi Climàtic també impacta en els ecosistemes

Els ecosistemes estan patint l'impacte del Canvi Climàtic a gran escala. Els ecosistemes més afectats són els Andes, les selves tropicals,... Llegir més

Els pobles indígenes i les seves economies sostenibles

Mentre que a occident pensem en noves formes per afrontar els desastres del Canvi Climàtic, els pobles indígenes que duen a terme des de fa... Llegir més

Els drets dels pobles indígenes vulnerats pel Canvi Climàtic

El Canvi Climàtic està posant seriosament en perill els drets indígenes, provocant canvis negatius en les seves maneres de vida. Es fa... Llegir més

Frenar el canvi climàtic, una responsabilitat mundial

Les solucions al Canvi Climàtic es fan urgents. Es necessita posar atenció a les conseqüències del Canvi Climàtic al planeta i buscar... Llegir més

Acció Climàtica des de Mans Unides

Mans Unides busca incidir en les polítiques del govern relacionades amb el canvi climàtic... Llegir més

Dependència al petroli i Energies Renovables

La demanda mundial d'energia mostra una tendència creixent, que s'accentuarà en els propers anys. Ara per ara el carbó, el petroli i... Llegir més

El futur per al medi ambient: Rio +20?

La Conferència de Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible "Rio +20", té com a finalitat reunir governs, sector privat, ONG i... Llegir més

Les cimeres sobre el Canvi Climàtic debaten el futur del planeta

Les cimeres sobre el Canvi Climàtic reuneix a representants de tots el paísos del món per debatir qüestions mediambientals desde 1972, a... Llegir més

Conferències climàtiques internacionals sobre el medi ambient

A continuació veiem una sèrie de Cims Climàtiques internacionals amb la finalitat de buscar solucions i dur-les a terme en base a un... Llegir més

Conferències climàtiques internacionals sobre el medi ambient

A continuació veiem una sèrie de Cims Climàtiques internacionals amb la finalitat de buscar solucions i dur-les a terme en base a un... Llegir més

La Cimera de la Terra reuneix països de tot el món pel medi ambient

La Cimera de la Terra va reunir al 1992 a Rio de Janeiro, representants de tots els països del món per tractar temes relacionats amb el... Llegir més

El tractat de Kioto de 1997 pel Canvi Climàtic

El 1997, es celebra al Japó el tractat de Kioto, qui reuneix representants de tot el món pel compromís de la reducció de gasos d'efecte... Llegir més

La conferència internacional sobre el Canvi Climàtic de París obre una nova etapa

És un moment clau pel clima amb la celebració a París de la Cimera de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (COP21). Governs de tot el... Llegir més

L'equip de Mans Unides es desplaça a París a la celebració de la COP21

L'equip de Mans Unides es desplaça a París a la celebració de la cimera pel Canvi Climàtic (cop21) on es debat el futur del medi ambient i... Llegir més

Mans Unides es posiciona davant la COP21 i la lluita contra el Canvi Climàtic

Mans Unides dóna la benvinguda a l'Acord de París, en què per primera vegada tota la comunitat internacional s'ha posat d'acord per lluitar... Llegir més

El Canvi Climàtic ja està afectant les vides de moltes persones

Les conseqüències del Canvi Climàtic es fan cada vegada més evidents sobre l'ésser humà, sobre el paisatge i sobre el propi clima que es... Llegir més

L'impacte ambiental del Canvi Climàtic es pot apreciar ja

L'impacte ambiental del Canvi Climàtic s'agreujarà ràpidament. La temperatura mitjana global s'ha elevat 0,85 graus entre 1880 i 2012, un... Llegir més

El Canvi Climàtic genera canvis dràstics en l'aigua

El Canvi Climàtic i el cicle de l'aigua com una de les conseqüències més evidents al planeta. Els científics pronostiquen més sequeres i... Llegir més

Sequeres i inundacions com a conseqüències del Canvi Climàtic

El clima del futur es caracteritzarà per uns desajustaments a nivell climàtic que ja està provocant una sèrie de fenòmens naturals de gran... Llegir més

La biodiversitat en perill com a conseqüència del Canvi Climàtic

La biodiversitat està en perill. Els canvis en les temperatures no només afecten a l'espècie humana, sinó també a la rica biodiversitat del... Llegir més

El desglaç de l'Àrtic igualarà el seu màxim històric

Per demostrar el fenomen de l'Àrtic, l'agència Efeverde, va publicar el 21 d'abril de 2016 que: "El desglaç de l'Àrtic pot igualar el seu... Llegir més

El desglaç dels pols s'accelera

El desglaç dels pols a l'Àrtic i a l'Antàrtida ja és un fet demostrat per la comunitat científica internacional. El Canvi Climàtic, causat... Llegir més

El Canvi Climàtic requereix un pla de lluita global

El Canvi Climàtic requereix de plans de mitigació globals, no només a nivell governamental, sinó també com a ciutadans, per aconseguir un... Llegir més

Mans Unides present en les conferencies internacionals

La campanya “Desenvolupament i Justícia Climàtica” ha estat contínua des de mitjans del 2009 fins a l'actualitat i es coordina amb la... Llegir més

Naomi Klein i la seva lluita contra el Canvi Climàtic

"Això ho canvia tot. El capitalisme contra el clima" és el llibre de Naomi Klein que denuncia la responsabilitat del capitalisme en el... Llegir més

Mans Unides participa en campanyes sobre el Canvi Climàtic

Mans Unides es compromet a campanyes sobre la conscienciació del Canvi Climàtic. Aquest compromís social en el canvi per un model de vida... Llegir més

L'encíclica del Papa Francisco sobre el Canvi Climàtic insta canvis radicals

El Papa Francesc ens convida a tots i cada un -individus, famílies, col·lectius locals, nacionals i comunitat internacional- a una "... Llegir més

"Laudato sí", reflexiona sobre l'Escalfament global

El primer capítol de "Laudato si" introdueix sobre l'Escalfament global, la contaminació, el Canvi Climàtic, l'aigua i la pèrdua de... Llegir més

"Laudato si" parla de l'harmonia amb l'altre i la terra

En aquest segon capítol, l'encíclica ens aproxima a la saviesa dels relats bíblics i la necessitat de viure en harmonia amb tots els éssers... Llegir més

"Laudato si" parla sobre la crisi ecològica i la globalització

En aquest tercer capítol, "Laudato si" parla sobre la tecología i el poder, així com de la globalització del paradigma tecnològic. D'altra... Llegir més

"Laudato si" parla sobre l'ecologia humana

En aquest capítol, el Papa parla sobre l'ecologia humana, ambiental econòmica social i cultural, és a dir, integral. D'altra banda, també... Llegir més

"Laudato si" parla sobre la política internacional

Aquest capítol parla sobre l'ambient de la política internacional, així com de la necessitat de diàleg cap a noves polítiques nacionals i... Llegir més

"Laudato si" aposta per l'educació en ecologia

El capítol sisè aposta per un altre estil de vida, Especialment enfocat a l'educació en ecologia, l'aliança entre humanitat i medi ambient... Llegir més