Causes de la Pobresa a l'Àfrica

Sis factors que contribueixen a la proliferació de la pobresa a l'Àfrica

El continent africà segueix sent el més pobre del món. Considerant la pobresa un fenomen complex, la situació d'indigència en què viuen milions de persones al continent africà pot ser atribuïda a diversos factors històrics, polítics, geogràfics i econòmics. En aquest text, llistem sis dels factors que contribueixen a la proliferació de la pobresa a l'Àfrica:

Conflictes i inestabilitat política

Dels segles de colonització i exploració de l'Àfrica per part d'Europa, que va afectar directament l'organització social de la població i a la formació dels actuals estats nacionals, va resultar la inestabilitat política i els conflictes que pateixen avui els països del continent. En un context de conflictes, la construcció de capacitat productiva i d'un Estat de benestar social es fa dificil, limitant els esforços de reducció de la pobresa a l'Àfrica.

Epidèmies

La capacitat productiva també és afectada per les grans epidèmies, com Ébola, SIDA i malària, que constantment amenacen la població d'Àfrica. Les epidèmies ocasionen un cicle de la pobresa: els més pobres són els més afectats per les epidèmies, ja que no disposen d'accés als serveis bàsics de salut essencials per a la prevenció i la cura de malalties, en conseqüència, una població malalta és incapaç de generar productes bàsics per a la seva supervivència la qual cosa la condemna a viure en condicions de pobresa.

Xocs climàtics

Algunes regions del continent són susceptibles a xocs climàtics com les inundacions que tenen lloc a l'Àfrica meridional i les greus sequeres de la regió del Sahel i del Chifre d'Àfrica. Els desastres naturals afecten la producció d'aliments que no només posa en risc la seguretat alimentària i nutricional de la població africana, sinó també a la producció agrícola, que té gran pes en l'economia del continent.

Dependència dels productes bàsics

La dependència dels productes bàsics com el principal motor de l'economia també és un element que agreuja la vulnerabilitat econòmica de l'Àfrica, a causa que el creixement econòmic queda subordinat als preus dels mercats mundials, que, alhora, estan subjectes a susceptibles crisi.

Deute extern

El deute extern és la quantitat que deu un país als seus creditors internacionals a canvi de préstecs que han rebut. Segons la Comissió Econòmica per a Àfrica de Nacions Unides (1), el deute extern total a l'Àfrica ha estat més gran que el 30% del PIB des de 2010 (2). És evident que als països africans endeutats resta poc capital per invertir en la millora del benestar de la seva població. D'acord amb un estudi realitzat pel Fons Africà de Desenvolupament, durant les dues últimes dècades la despesa amb la devolució dels préstecs per països endeutats va ser major que la inversió realitzada en la salut i l'educació (3).

Per Nicole Caus

(1)   United Nations Economic Commission for Africa, African Union, African Development Bank and United Nations Development Programme 2015.  MDG Report 2015: Assessing Progress in Africa toward the Millennium Development Goals. Economic Commission for Africa. Addis Ababa, Ethiopia

(2)   El producte interior brut (PIB), és una magnitud macroeconòmica que expressa el valor monetari de la producció de béns i serveis de demanda final d'un país (o una regió) durant un període determinat de tempo.

(3)   African Development Fund Series. Balancing  Debt and Development. 2010. Disponible en en: http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AFDB%20debt%20lowres031010.pdf. Aceso: 27/10/2015