Campanya Àfrica

Qüestió De Vida, Qüestió Deguda

Àfrica està plena de vida, però afronta un dolorós contrast. Posseeix una enorme riquesa i un gran potencial de desenvolupament gràcies a l'abundància de recursos i a la joventut de la seva població, però la majoria dels països africans ocupen els últims llocs de l'índex de desenvolupament humà i l'esperança de vida dels seus habitants disminueix cada dia.

Per a REDES, Xarxa d'Entitats per al Desenvolupament Solidari, aquesta realitat ens impacta, ens afecta i ens compromet. D'aquí aquesta campanya "Àfrica. Qüestió de vida, qüestió deguda", amb la qual es pretén promoure la consecució dels Objectius del Mil·lenni (ODM) a Àfrica, especialment els relacionats amb els Serveis Socials Bàsics (salut, educació, aigua i sanejament), malgrat l'actual crisi.

 

Així doncs, creiem que:

  • És QÜESTIÓ DE VIDA perquè afecta a la satisfacció de les necessitats socials bàsiques, com l'alimentació i l'habitatge, el dret a l'educació, l'assistència sanitària, l'accés de la població a l'aigua i sanejament.
  • És QÜESTIÓ DE VIDA perquè impedeix que els propis pobles africans puguin assumir ells mateixos la presa de decisions, i ser protagonistes del seu desenvolupament.
  • És QÜESTIÓ DE VIDA perquè afecta a conceptes bàsics de creença en la justícia, la pau i els drets humans.
  • És QÜESTIÓ DEGUDA i considerem que és necessari posicionar-se comprometent-se amb Àfrica, i preguntar-se quina responsabilitat tenim en aquesta situació.