Testimoniatges: cooperant Marroc

Mohamed Fuad Amranicontrapart de Mans Unides al Marroc, treballa contra l'abandó escolar, l'exclusió social i la radicalització dels joves. Visitarà la delegació de Barcelona del 30 de gener al 3 de febrer, com a testimoni de la nostra Campanya 2020

Amrani és director de l'Associació Tetuaní d'Iniciatives SocioLaborals (ATIL), ONGD marroquina nascuda el 1993 a la ciutat de Tetuan. Amb gairebé 25 anys d'experiència en l'àmbit de la cooperació internacional per al desenvolupament, l'associació ha dut a terme més de 53 projectes.

Totes les intervencions d'Atil es realitzen en entitats públiques, a les quals es traspassen els béns sorgits de l'execució dels projectes, i es queda instal·lada la capacitat en aquestes. Tracten de posar en marxa metodologies innovadores per a la gestió de centres públics d'educació i formació.

La línia estratègia adoptada per l'entitat s'ha orientat a l'enfortiment de les polítiques públiques en matèria d'educació per a la lluita contra l'abandonament escolar i els fenòmens que deriven en l'exclusió socioeducativa de joves.

Així doncs, les seves intervencions se centren en

1.- en la PREVENCIÓ DE L'ABANDÓ ESCOLAR, mitjançant

Millora de la qualitat educativa en els centres públics d'educació bàsica.
Promoure i reforçar la coordinació entre els centres públics d'ensenyament i el sistema públic de protecció a menors.
Enfortiment d'associacions de pares i mares d'alumnes.

2.- la PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENTRE ELS JOVES, amb 3 de línies d'intervenció

Prevenció de la violència en el medi escolar.
Prevenció de la violència fundada en el gènere.
Prevenció de la violència extremista.

3.- la INSERCIÓ SOCIOPROFESSIONAL DE JOVES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL, mitjançant

Reinserció de joves en situació d'abandonament escolar en programes d'educació i formació.
Promoure la inserció professional de joves en risc d'exclusió.

D'aquest treball amb la població beneficiària també s'han beneficiat de processos d'enfortiment actors públics i de la societat civil.

Mans Unides ha col·laborat amb ells en projectes de prevenció de l'abandonament escolar en centres públics d'ensenyament primari, i últimament en la prevenció de la radicalització violenta de joves al districte de Coelma, a la ciutat de Tetuan.

Aquest projecte s'emmarca dins de diferents acords entre Atil i l'Acadèmia Regional d'Educació i Formació a la regió Tànger-Tetuan-Alhucemas per a la prevenció de la violència en els centres públics d'ensenyament, i amb la Comuna de Tetuan per tal de promoure activitats socioculturals i esportives en zones amb indicadors d'exclusió social.

Amb ell es busca crear un marc comú en el qual tots els actors reflexionin i analitzin les problemàtiques que els afecten en l'àmbit socioeducatiu i s'elabori, juntament amb els joves, un pla d'acció que optimitzi els recursos disponibles amb l'objectiu de prevenir el fenomen de la seva radicalització violenta.

Es tracta, en definitiva, d'empoderar-los, de formar-los perquè sàpiguen distingir i rebutjar els missatges extremistes de l'entorn, principalment en les xarxes socials, que advoquen per l'ús de la violència. I de treballar contra l'exclusió social i pel desenvolupament de l'estat de dret.

La Comuna de Tetuan lluita contra l'exclusió social en zones que presenten les característiques problemàtiques d'abandonament escolar; delinqüència i tràfic de drogues, entre d'altres, i on es considera prioritària la lluita contra radicalització violenta de joves per millorar la seguretat ciutadana.

Coelma és un districte periurbà de Tetuan amb clars indicadors d'exclusió social, com ara manca de serveis públics bàsics; altes taxes d'atur; altes taxes d'abandonament escolar; inseguretat ciutadana generalitzada; delinqüència juvenil, tràfic de drogues i existència d'antecedents de radicalisme per la detecció de focus de captació a la zona.

Informació relacionada