Campanya Mans Unides 2017

“El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa”

Aquest és el lema de Mans Unides per a la campanya de 2017. Joan Pau II l’any 1992 deia el que coneixem com a paradoxa de l’abundància: “Hi ha menjar per a tots, però no tots poden menjar, mentre que el malbaratament, el descart, el consum excessiu i l'ús d'aliments per a altres finalitats, estan davant els nostres ulls”. 

 
00:00
Cartell de Campanya Mans Unides 2017

Avui en dia segons dades de la FAO, 795 milions de persones pateixen fam al món. A Mans Unides des de la nostra creació el 1959 “la lluita contra la fam i les causes que la provoquen” és la nostra missió estatutària i a més a més ara estem dins d’una campanya triennal, 2016-2018, contra la fam. Per això ens comprometem amb més força que mai. Els nostres eixos programàtics de reflexió i treball per a l’any 2017 són els següents:

Compromís amb una producció per a consum humà.
Problema de la mercantilització dels aliments:
"Els aliments han deixat en bona part de ser menjar per sadollar la fam de la persona, i s'han convertit en un actiu financer més amb el qual els inversors poden especular per guanyar diners".

Accions previstes:
• Denúncia d'aquest problema.
• Potenciar els projectes amb horts per diversificar la producció agrícola així com els projectes de magatzems d'apilament de gra com a mesura de resiliència.

Compromís amb una producció sostenible.
Problema: un model productiu insostenible.
- Desforestació/ Erosió de la terra/ Emissió de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEI) (30%).
- Acaparament de terres.
- Destrucció de la biodiversitat.
- Ús del 75% de l'aigua disponible.
- Contaminació de rius i terres per l'ús de químics.

Accions previstes:
• Denúncia d'aquest model i sensibilització sobre el dret a l'alimentació i la producció sostenible.
• Potenciar els projectes de capacitació sobre la millora de la producció compatible amb la cura del medi ambient.

Compromís con un aprofitament de la producció, reduint la pèrdua i malbaratament d'aliments.
Problema: pèrdua i desaprofitament d'aliments.
1.300 milions de tones d'aliments aptes per al consum acaben en les escombraries cada any, la qual cosa suposa aproximadament un terç de la producció total d'aliments.

Accions previstes:
• Denúncia i sensibilització sobre la pèrdua i el malbaratament d'aliments.
• Animar al canvi d'hàbits de compra i consum.

Campanya Mans Unides 2017 a

Resum del Document Base de la Campanya de Mans Unides 2017

«EL MÓN NO NECESSITA MÉS MENJAR. NECESSITA MÉS GENT COMPROMESA»

Aquest és el lema amb el qual treballarem aquest any i, amb ell, abordarem:

-una collita de productes agrícoles com a aliments per a les persones, al marge de les xarxes de l'especulació, però oberta a un comerç just;
-una producció agrícola respectuosa amb el medi ambient, que garanteixi el consum local;
-un aprofitament integral de la producció agrícola, amb la reducció de les pèrdues d'aliments en la collita, l'emmagatzematge i el transport, que afecten sobretot als països en desenvolupament; i el control del desaprofitament d'aliments, amb un millor etiquetatge, distribució i pautes de consum, especialment als països desenvolupats.

UNA COLLITA DE PRODUCTES AGRÍCOLES COM A ALIMENTS PER A LES PERSONES, Al MARGE DE LES XARXES DE L'ESPECULACIÓ, PERÒ OBERTA A UN COMERÇ JUST

La seguretat alimentària significa disposar d'aliments i tenir accés a ells de manera regular, segura i apropiada a les pròpies tradicions. Centenars de milions de persones al món veuen amenaçada la seva seguretat alimentària a causa de la mercantilització dels aliments. El menjar no ha de ser un producte més del mercat, és un dret humà fonamental. El nostre propòsit és fer veure que els aliments han deixat de ser menjar per sadollar el gana de les persones i s'han convertit en un actiu financer més amb el qual els inversors poden especular per guanyar diners.

A nivell microeconòmic, i en referència als consumidors, l'especulació amb els preus dels aliments afecta amb major intensitat a les persones més pobres que poden arribar a gastar fins al 75% dels seus ingressos en aliments. De fet, es calcula que «els preus dels aliments van créixer un 83% entre 2005 i 2008; entre gener de 2005 i juny de 2008 els preus del blat de moro gairebé es van triplicar, els de el blat van augmentar en un 127% i els de l'arròs en un 170%».

Com diu el Papa: «Els mercats, procurant un benefici immediat, estimulen encara més la demanda. Si algú observés des de fora la societat planetària, se sorprendria davant semblant comportament que de vegades sembla suïcida. Mentrestant, els poders econòmics continuen justificant l'actual sistema mundial, en el qual preval una especulació i una cerca de la renda financera que tendeix a ignorar tot context i els efectes sobre la dignitat humana i el medi ambient. Així es manifesta que la degradació ambiental i la degradació humana i ètica estan íntimament unides» (LS 55-56).

En la nostra Campanya plantegem diferents alternatives a aquest problema: denunciar l'especulació afirmant el nostre compromís amb una producció d'aliments que garanteixi el dret a l'alimentació; sensibilitzar i capacitar als camperols i productors familiars sobre la possibilitat de diversificar la seva producció per sortejar l'especulació; i promoure la creació de reserves alimentàries i la gestió dels excedents a nivell local, participant en l'estabilització dels preus des de xarxes com el comerç just o la cooperació sud-sud.

UNA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA RESPECTUOSA AMB EL MEDI AMBIENT, QUE GARANTEIXI EL CONSUM LOCAL

L'agricultura és l'activitat humana que més superfície terrestre ocupa al planeta i, per tant, almenys a nivell territorial, la que pot generar més impactes. El mitjà rural acull al 50% de la població mundial i l'agricultura és l'element central de les seves cultures i economies locals.

Abans de la agroindustria, les societats rurals, especialment a Àfrica, Amèrica i Àsia, van mantenir una agricultura tradicional (amb diversitat de llavors) i una ramaderia (amb diversitat de races) menys productives però més compatibles amb la biodiversitat i la conservació dels recursos naturals, la disponibilitat dels quals asseguraria la seva supervivència. En general, estava dirigida a disposar d'aliments per a consum humà, minimitzant els impactes negatius sobre el medi ambient. Eventualment, aquesta producció d'aliments de consum era compatible amb la producció de béns d'exportació (cafè, cacau, cotó, etc.), però sempre dins del mateix model de producció agrícola.

Ja al segle XIX, però especialment des de la segona meitat del XX, la agroindustria com model de producció alhora intensiu i extensiu, recolzada en la mecanització agrària, ha transformat la manera de producció d'aliments, la seva accessibilitat, la seva destinació i la magnitud del seu impacte mediambiental. És l'anomenada modernització agrària que va anar inicialment impulsada, entre altres organismes, per la fAO, per lluitar contra la fam al món. Però avui, després de diverses dècades, sembla evident que la agroindustria no ha aconseguit el seu objectiu de salvar al món de la fam. Si bé la producció d'aliments duplica a la població mundial, hi ha 800 milions de persones que no poden accedir a ells. Com diu Olivier de Schutter: «En funció del requisit que haurien de contribuir a l'exercici del dret a l'alimentació, els sistemes alimentaris que hem heretat del segle XX han fallat. Indubtablement s'han aconseguit progressos considerables en relació amb el foment de la producció agrícola en els últims 50 anys. No obstant això, això amb prou feines ha reduït el nombre de persones que pateixen fam i els resultats en matèria de nutrició segueixen sent deficients».

Tractar l'aliment com si fos una mercaderia més implica promoure els monocultius en grans extensions de terreny, utilitzar mètodes per emmagatzemar i deixar fora del mercat un producte i forçar una pujada dels preus, o usar terra per produir combustibles o per a farratge del bestiar, segons sigui més rendible, restant-los de la necessària producció d'aliments perquè la gent pugui menjar. Aquests problemes afecten sobretot als camperols pobres, que solament poden conrear petites parceles de terra i que, la majoria de les vegades, no poden competir amb els seus productes al mercat global, a pesar que, segons reconeix la fAO, uns 500 milions de petits agricultors alimenten gairebé al 80% de la humanitat.

La producció a gran escala d'aliments -o agroindustria- provoca, entre altres coses, acaparament de terres per alguns països o empreses, augment de la desforestació, augment de l'ús de fertilitzants i pesticides químics, pèrdua de biodiversitat i augment de gasos d'efecte hivernacle causants de l'acceleració del canvi climàtic.

Campanya Mans Unides 2017 b

L'ALTERNATIVA DE LA CAMPANYA: COMPROMÍS AMB UN CONSUM I PRODUCCIÓ SOSTENIBLES ENTORN DE L'AGRICULTURA FAMILIAR I AMB UN APROFITAMENT DELS ALIMENTS QUE EVITI EL SEU BALAFIAMENT

Com diu el Papa en la citada encíclica: «És possible tornar a ampliar la mirada, i la llibertat humana és capaç de netejar la tècnica, orientar-la i col•locar-la al servei d'un altre tipus de progrés més sa, més humà, més social, més integral... Per exemple, quan comunitats de petits productors opten per sistemes de producció menys contaminants, sostenint un model de vida, de goig i de convivència no consumista».

En aquesta línia, Mans Unides vol recolzar un model productiu sostenible que integri la producció agrícola i el medi ambient, en el qual el protagonisme sigui de les famílies camperoles que lluiten per la seva seguretat alimentària. Un model compatible amb els ecosistemes de cada regió i la seva biodiversitat, amb la cultura agrària i alimentària i amb els nivells de modernització tècnica de cada zona; respectuosa amb els recursos naturals, sobretot aigua i boscos.

Per a això, plantegem les següents línies de treball:

-La sensibilització de les poblacions locals sobre el dret a l'alimentació exercit des del compromís amb una producció sostenible.

-La capacitació sobre tècniques de millora de la productivitat agrícola sostenibles i conservadores de la biodiversitat: amb llavors tradicionals, evitant la crema i millorant les tècniques de labranza, amb rotació i associació de cultius; amb un ús adequat d'aigua i fertilitzants naturals; amb la utilització de les restes de collita per conservar la humitat, fertilitzar i evitar l'erosió dels sòls; o el guaret com a tècnica de recuperació.

-La promoció i capacitació en millors tècniques de conservació, emmagatzematge i processament per evitar o reduir dràsticament les pèrdues postcollita.

A l'escàndol de la fam i de la producció insostenible s'uneix un altre no menys greu: cada any, es tira o malgasta un terç dels aliments que es produeixen. Segons la fAO, uns 1.300 milions de tones de menjar a tot el món. Les regions on es produeix un major balafiament alimentari són Amèrica del Nord i Europa. On menys menjar es tira a les escombraries és a Àfrica Subsahariana, uns 6 kg per consumidor i any; a Europa, uns 95 kg; a Espanya són uns 60 kg. Tots tenim part en aquesta injustícia: mentre uns no tenen per menjar, uns altres tirem el menjar.

Des de Mans Unides, convidem a comprometre'ns amb un aprofitament integral de la producció d'aliments, evitant el balafiament. Denunciarem les causes estructurals de la producció agrícola insostenible, sobretot les relacionades amb el nostre consumisme. Si tots fóssim més responsables, no malgastant el menjar, recolzant als agricultors familiars en la seva lluita pel seu dret a l'alimentació basat en una producció sostenible; i fent veure que els aliments no són una mercaderia més, sinó un element indispensable per a la vida, podríem ajudar a canviar les coses i avançar cap a la fi de la fam al món.

 

Notícies de la campanya

Papa Francesc a la FAO contra la fam
"Urgeix una cultura de la solidaritat per eradicar la fam al món"
"Davant l'egoisme i la inèrcia, urgeix una cultura de la solidaritat per la real eradicació de la fam al món". El Papa Francesc va fer... Llegir més
Presentació Campanya Mans Unides 2017
El món no necessita més menjar; necessita més gent compromesa
Mans Unides llança la seva nova campanya anual amb el lema "El món no necessita més menjar. Necessita més gent compromesa" i té com a punt... Llegir més
Manifest Campanya Mans Unides 2017

Campanya 58 "El món no necessita més menjar. Necessita més gent compromesa"

Com denuncia la FAO, tot i que es produeix prou per alimentar gairebé el doble de la població mundial actual, encara segueix havent-hi... Llegir més
Compromís més acció-Campanya Mans Unides 2017

"Estem en l'hora del compromís, però poc seria el compromís que no portés a l'acció" Mn.Chica

Amb motiu de la seva participació en les Jornades de formació de Mans Unides el 2016, vam voler preguntar a monsenyor Fernando Chica sobre... Llegir més
Compromisos quotidians - Campanya Mans Unides 2017

Compromisos del dia a dia per a una vida més solidària i sostenible

En el dia a dia els ciutadans podem escometre compromisos quotidians per a una vida més solidària i sostenible.
Les xifres de la pèrdua i el malbaratament-Campanya Mans Unides 2017

Un terç de la producció total de aliments acaba a les escombraries

Segons el Comitè de Seguretat Alimentària de la FAO en el seu Informe sobre Pèrdues i Desaprofitament d'Aliments (2014), cada any 1.300... Llegir més
Les xifres de la fam-Campanya Mans Unides 2017

La fam representa el major risc per a la salut en el món

Segons l'últim informe del Programa Mundial d'Aliments (2015) la fam representa el major risc per a la salut al món. De fet, mata a més... Llegir més
Trienni de lluita contra la fam-Campanya Mans Unides 2017

Del 2016 al 2018, Mans Unides se centra en les seves campanyes en la lluita contra la fam

Mans Unides va néixer com a Campanya contra la fam per donar resposta a una trucada de la Comunitat Internacional a unir esforços i acabar... Llegir més
La campanya de Mans Unides 2017 aposta pel dret a l'alimentació

Cóm enten Mans Unides el dret a l'alimentació

A Mans Unides ens fixem de manera especial en el Dret a l'Alimentació, reconegut a nivell internacional -en l'article 25 de la Declaració... Llegir més
Malbaratament d'aliments-Campanya Mans Unides 2017

Lluitar contra el malbaratament, tercer compromís en la lluita contra la fam

El compromís amb l'aprofitament integral de la producció evitant la pèrdua i el desaprofitament d'aliments s'inclou de manera molt visual i... Llegir més
Agricultura sostenible-Campanya Mans Unides 2017

Collita respectuosa i consum local, segon compromís per combatre la fam

El compromís amb l'agricultura sostenible és un dels aspectes centrals del model global de producció i consum sostenibles presents en la... Llegir més
Mercantilizació d'aliments-Campanya Mans Unides 2017

Combatre la mercantilització d'aliments, primer compromís per acabar amb la fam

La lluita contra la mercantilització d'aliments passa per comprometre's a concebre els aliments com a menjar per a les persones i no com a... Llegir més