Causes Campanya Mans Unides 2016

Conèixer les causes de la fam per avançar en la solució

Els mitjans de vida de 2.500 milions de persones al món depenen de l'agricultura; ells generen més de la meitat de la producció agrícola mundial. No obstant això, són especialment vulnerables als desastres, a l'escassetat o contaminació de l'aigua, a la sobreexplotació dels recursos, a l'especulació, o la desprotecció jurídica causant de grans desplaçaments.

 
00:00

Per abordar la complexitat d'aquest tema, la campanya se centra en tres causes:

• el mal ús dels recursos alimentaris i energètics, major producció però inequitat en l'accés i una major degradació mediambiental.
• un sistema econòmic basat en el major benefici, que exclou als més febles, i en el qual els drets bàsics es converteixen en mera mercaderia sobre la qual es pot especular i
• finalment, els nostres estils de vida i consum que estimulen aquest model, balafiant i augmentant la vulnerabilitat i l'exclusió entre els més empobrits.

Per tot això, Mans Unides considera que, per avançar en el dret a l'alimentació, és necessari que:

• es treballi per facilitar l'accés a la terra dels petits agricultors
• es redueixi el consum d'energies contaminants i
• es penalitzin les activitats que aboquen sense control contaminants a l'aigua ja l'atmosfera.

Papa Francisco, Laudato Sí', (18 de juny de 2015): "El medi ambient és un ben col•lectiu, patrimoni de tota la humanitat i responsabilitat de tots. Qui s'apropia alguna cosa és només per administrar-ho en bé de tots. Si no ho fem, carreguem sobre la consciència el pés de negar l'existència dels altres".