Campanya Mans Unides 2016

La campanya “Planta-li cara a la fam: sembra” inicïa un trienni de campanyes contra la fam

Per a Mans Unides, solucionar el problema de la fam passa per acompanyar als més pobres i reforçar el dret a l'alimentació dels petits productors, contribuir al canvi cap a uns sistemes alimentaris més justs i educar per a una vida solidària i sostenible. La campanya "Planta-li cara a la fam: sembra" té l'objectiu de recordar a la societat que la fam existeix i que hem de conscienciar-nos que és possible i necessari eradicar-la.

 
00:00
Cartell de campanya Mans Unides 2016: Planta-li cara a la fam.

Aquesta nova campanya marca el Trienni de lluita contra la fam (2016-2018) en el qual Mans Unides treballarà per donar resposta a les causes i problemes que provoquen la fam al món des d'una triple perspectiva:

-el mal ús dels recursos alimentaris i energètics

-un sistema econòmic internacional que preval el benefici i exclou als febles i

-uns estils de vida i consum que augmenten la vulnerabilitat i l'exclusió.

“Planta-li cara a la fam. Sembra”. És el lema central de la nostra campanya, amb la qual pretenem no quedar-nos indiferents davant la situació en la qual tants milions d'éssers humans sofreixen per no poder menjar. Per això proposem sembrar una bona terra, una bona aigua, una bona llavor.

El motor fonamental de la missió de Mans Unides és que les persones visquin, i visquin dignament. Ens hem proposat incidir en aquesta tasca:acabar amb la fam, una obstinació que ens impulsa i anima des de la nostra fundació.

En els nostres dies, segueix sent actual la que el Papa i Sant Joan Pau II denominava «paradoxa de l'abundància»: hi ha menjar per a tots, però no tots poden menjar; mentre que el malbaratament, el descarti, el consum excessiu i l'ús d'aliments per a altres finalitats, estan davant els nostres ulls. No és un problema de producció sinó d'accessibilitat.

Imatge que pot il.lustrar les Causes Campanya Mans Unides 2016

Conèixer les causes de la fam per avançar en la solució

Els mitjans de vida de 2.500 milions de persones al món depenen de l'agricultura; ells generen més de la meitat de la producció agrícola... Llegir més
Propostes Campanya Mans Unides 2016

Solucions per acabar amb la fam

És important conèixer les causes i el context dels problemes, però sense propostes concretes que comprometin a la societat i els seus... Llegir més