Campanya Mans Unides 2010

Contra La Fam, Defensa La Terra

Celebrem 50 anys de sensibilització i cooperació, acostant-nos a una nova realitat des de la qual abordar el problema de la pobresa i la fam: la creixent consciència del món sobre l'ús insostenible que fem del nostre planeta. Mans Unides centra la seva estratègia per al nou any en la lluita contra la pobresa i la fam, Objectiu 1 del Mil•lenni, en relació al canvi climàtic.

Les decisions sobre el desenvolupament econòmic, les polítiques mediambientals, els hàbits de consum i els estils de vida de les persones, tant dels països rics com dels empobrits, contribueixen al problema global del canvi climàtic.

Per als països empobrits, els problemes energètics són molt importants i de difícil solució. Pateixen les conseqüències del deteriorament ambiental que es provoca, en una proporció desmesurada en relació als beneficis que reporta.

Després de l'augment de les sequeres, les inundacions o altres esdeveniments climatològics extrems, així com l'elevació del nivell del mar, provocaran que les poblacions més vulnerables corrin el risc de desaparèixer.

En general, el canvi climàtic tindrà conseqüències sobre l'accés als béns bàsics com l'aigua o els recursos agrícoles, comprometent la seguretat alimentària i incidint sobre algunes malalties relacionades amb ells. Molts dels avenços aconseguits a favor de la consecució dels Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni ser veuran anul.lats per aquest motiu.

Segons Alerta Internacional, hi ha més de 46 països, en què viuen 2.700 milions de persones, on els efectes del canvi climàtic, en interactuar amb problemes econòmics, socials i polítics, provocaran un elevat risc de conflictes violents.

Les nacions econòmicament desenvolupades tenim una responsabilitat i una obligació especials perquè ens hem vingut beneficiant dels recursos de la terra, malgastant i contaminant.

L'estratègia clau per enfrontar-nos al repte del canvi climàtic és la promoció d'un desenvolupament humà sostenible. Per això, la Convenció Marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic proposa quatre àrees estratègiques de treball: mitigació (reducció de les causes, com les emissions de gasos d'efecte hivernacle i la desforestació, entre altres); adaptació (mesures de prevenció o resposta a els canvis); finançament (mecanismes, repartiment, bon govern i font de fons); transferència de tecnologia apropiada.

A Mans Unides volem forjar un altre món amb un altre concepte de desenvolupament: lluitar contra la pobresa, protegir el medi ambient, buscar l'ésser més davant del tenir més, viure millor amb menys, en el present i per al futur. Per això, practiquem la coherència de gestió de recursos i conductes, fomentem l'educació per al desenvolupament i la formació, i, per descomptat, incorporem els problemes del canvi climàtic als projectes, coherents amb les exigències dels pobles al desenvolupament sostenible.