Campanya Mans Unides 2014

Un món nou, projecte comú

L’any 2014 Mans Unides s’uneix a la lluita pel 8è Objectiu del Mil·lenni: Fomentar una Aliança Mundial per al desenvolupament. Els Objectius del Mil·lenni són els vuit propòsits de desenvolupament humà fixats l’any 2000, que tots els països membres de les Nacions Unides van acordar aconseguir per a l’any 2015.

Campanya Mans Unides 2014

Aquests objectius ara mateix constitueixen la principal agenda de desenvolupament tant de les diferents agències de Nacions Unides com de les ONG i les agències oficials de cooperació. Tothom focalitza el seu treball en l’assoliment dels ODM.

Amb l’ODM 8 es pretén desenvolupar un sistema comercial i financer obert, basat en normes, previsible i no discriminatori. Es pretén atendre les necessitats especials dels països menys avançats, així com encarar de manera integral el deute dels països en desenvolupament.

S’intentarà, en cooperació amb les empreses farmacèutiques, proporcionar accés als medicaments essencials als països en desenvolupament a preus assequibles, així com, en cooperació amb el sector privat, donar acces als Beneficis de les Noves Tecnologies.

Moltes de les fites dels ODM no és compliran el 2015. De fet, l'ONU ja aquesta treballant al Post 2015 per a seguir impulsant l'assoliment de les fiques acordartats a la Cimera del Mil·lenni. 
A un any del 2015, a els resultats són ben pobres: el objectiu principal, reduir a la meitat el nom de persones que pateixen fam i pobresa extrema, no s'ha aconseguit ni de bon tros. 

I què està passant amb l'ODM 8? Molts analistes consideren que una aliança dels països rics i pobres per fomentar l'Desenvolupament ensopega amb greus contradiccions en les regles del joc de les relacions Nord-Sud, marcades fins al dia d'avui per la ideologia neoliberal i a els interessos dels poderosos.

Enrique Muñoz-Salido