Agricultura sostenible-Campanya Mans Unides 2017

Collita respectuosa i consum local, segon compromís per combatre la fam

El compromís amb l'agricultura sostenible és un dels aspectes centrals del model global de producció i consum sostenibles presents en la nostra campanya del 2017.

 

Compromís amb una collita respectuosa amb el medi ambient i que garanteixi el consum local:

  • Amb la denúncia de les causes estructurals de la producció agrícola insostenible i amb la sensibilització sobre el nostre alt nivell de consum, que implica l'augment de la agroindustria i les seves conseqüències mediambientals.
  • Amb la sensibilització a les poblacions locals sobre un dret a l'alimentació exercit des del compromís per una producció sostenible. Els hi anima a participar en els Plans Locals de Desenvolupament Agrícola abordant temes com la propietat de les terres, la gestió comunitària, l'organització de cultius per al consum local, la planificació i el control dels aprofitaments forestals i la gestió comunitària de l'aigua.
  • Amb la capacitació sobre tècniques de millora de la productivitat agrícola compatible amb la sostenibilitat mediambiental: llavors tradicionals, fertilitat dels sòls, ús racional de fertilitzants naturals com el compostatge i amb molts altres processos agrícoles que, a més a més, ajudin a conservar la biodiversitat.
  • Amb la conservació de les collites. Les pèrdues poden arribar al 50% del producte per una maduració inadequada, uns deficients mitjans de conservació i un emmagatzematge o processament amb excessiva exposició a la intempèrie, podridures o danys físics.