Accessibilitat

Mans Unides ha disposat les seves pàgines amb un disseny accessible.

El compliment dels requisits bàsics d'accessibilitat i d'ús en quant a estructura de continguts, enllaços, formularis, taules, contrastos de color, efectes, moviment, etc., facilita el seu maneig a la majoria de persones, garanteix l'accés i el dret de participació de tots els usuaris i elimina les barreres tecnològiques que habitualment discriminen a les persones amb alguna discapacitat. Per tal de garantir aquesta accessibilitat, s'han tingut en compte les recomanacions de la WAI (Web Accessibility Initiative).

La programació s'ha adaptat a la normativa HTML 5 i els estils a la normativa CSS 3. S'han adoptat totes les recomanacions que s'estableixen amb prioritat 1 i 2, així com bona part de les que s'estableixen amb prioritat 3.

Així, entre altres característiques, trobem:

 • Web Responsive Mobile First. Compatibilitat amb diversos navegadors com Explorer 8 o superior, Firefox, Chrome, Safari i Android, IOS i altres sistemes operatius en dispositius mòbils.
 • Navegació sense dependència de JavaScript
 • Accés a tots els continguts indistintament amb ratolí o teclat
 • Textos descriptius per a les imatges, i alternatives als continguts multimèdia
 • Indicació explícita de tots els enllaços, oferint alternatives en casos com els mapes d'imatges, i advertència d'obertura de finestra nova quan és necessari
 • Mida de lletra escalable

Descripció del web

El web de Mans Unides està estructurat en els següents apartats:

 • Informació ONG: informació sobre l'organització (delegacions i subdelegacions de l'organització a Catalunya. I sobre les nostres activitats solidàries.
 •     Causes ONG: informació a fons sobre les causes de Mans Unides: pobresa, fam, sostenibilitat medi ambient i canvi climàtic i drets de la dona, entre altres causes
 •     Projectes ONG: informació sobre els projectes de les diferents àrees d'acció que l'organització desenvolupa al món i la nostra manera de treballar. Projectes a Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina. Projectes d'educació, salut, socials, agropecuaris i de promoció de la dona.
 •     Campanyes ONG: informació sobre les campanyes de sensibilització que desenvolupa l'organització i sobre altres iniciatives de sensibilització i incidència política en què participa.
 •     Col·laborar amb ONG: secció amb les diferents modalitats de col·laboració amb l'organització i accés als formularis per tramitar l'ajut.
 •     SECCIONS ESPECIALITZADES:
 •     Recursos educatius: propostes de materials didàctics, activitats educatives, concursos escolars solidaris i bloc d'educació transformadora dirigit al professorat.
 •     Empreses solidàries: propostes de col·laboració a les empreses, comerços i clubs esportius. Informació sobre Responsabilitat Social Empresarial i Responsabilitat Social Corporativa (RSE RSC).

Cóm navegar sense emprar el ratolí? Dreceres de teclat

S'han definit una sèrie de combinacions de tecles per a facilitar la navegació pels continguts més comuns, sense necessitat d'emprar el ratolí. Rapidesa, comoditat i accessibilitat per a persones amb dificultats de visió i dificultats motrius amb alguns dels beneficis d'aquestes instruccions del teclat.

Les opcions definides utilitzen combinacions de tecles depenent del navegador.

Enllaços

Per tal que l'usuari pugui escanejar els enllaços de la pàgina s'ha procurat que aquests tinguin sentit fora de context.

Els enllaços a finestres noves s'han restringit a enllaços externs i a enllaços a documents. Aquests enllaços s'indiquen com a "Obrir l'enllaç en una finestra nova". Els enllaços que així es marquin tan sols s'obriran en una finestra nova si disposeu de Javascript habilitat. En cas contrari, l'enllaç s'obrirà a la mateixa finestra.

L'accessibilitat: un procés sempre actiu

L'accessibilitat al web es construeix aplicant criteris que en molts casos són d'avaluació subjectiva. Per altra banda, les dificultats d'accés són molt variables en funció dels tipus de discapacitat que puguin concórrer en un usuari, i això fa que l'aplicació dels criteris no sempre sigui òptima per a tots.

Ja sigui per a millorar contínuament l'accessibilitat del web, com per atendre demandes concretes d'accés a continguts,  us sol·licitem que no dubteu en fer-nos arribar qualsevol consulta o petició a través del formulari de contacte .