Col·laboracions empreses i ONG

Català

Contrapartides per empreses

Les entitats que col·laboren amb l'ONG Mans Unides al desenvolupament de projectes al Tercer Món reben l'emblema d'empresa responsable, un distintiu amb el qual es premia el compromís social de les empreses, comerços i clubs esportius. Si la seva empresa desitja un nivell de compromís solidari més alt, Mans Unides li ofereix la possibilitat de convertir-se en empresa patrocinadora d'algun dels projectes que es desenvolupen en el lloc del món que esculli la seva empresa.

Solidaritat a l'empresa

Transmissors de solidaritat dins de la pròpia empresa: treballadors, directius i accionistes

La millora del clima laboral dins l'empresa és un objectiu desitjable. Per això les accions que conjuntament emprenguin les empreses i cadascun d'aquests col·lectius en l'àrea de solidaritat, els acostaran a aquest objectiu. Una manera de fer-ho seria una contribució a parts iguals entre empresa i treballadors, directius o accionistes.

Patrocini ONG | Patrocinar ONG

Hi ha moltes maneres perquè una empresa s'impliqui en algun dels projectes que Mans Unides desenvolupa al tercer món.

Donacions d'empreses a ONG

Realitzar una donació és la forma més senzilla i eficaç mitjançant la qual la seva empresa pot contribuir al benestar dels més desfavorits

Hi ha diverses modalitats de donacions als projectes que, des de fa mes de 50 anys, porta a terme l'ONG Mans Unides en estreta col·laboració amb les contraparts en els llocs més desfavorits del Tercer Món.

Màrqueting solidari

Apostar per les col·laboracions de màrqueting solidari és una bona elecció per a les empreses per vincular un producte als valors solidaris. Les empreses que decideixen realitzar accions de màrqueting solidari amb una ONG com Mans Unides solen triomfar en els negocis.

Les empreses que realitzen accions de màrqueting solidari amb una ONG obtenen una molt bona reputació empresarial i la confiança extra que aporta el preuat valor de la solidaritat

Subscriure a RSS - Col·laboracions empreses i ONG